Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (36) XXXVI/06 z 31 marca 2006


PORZĄDEK OBRAD
XXXVI SESJI RADY GMINY
Stargard Szczeciński

dnia 31 marca 2006 r.

1. Sprawy regulaminowe :

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,
- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji ,
- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad ,
- zatwierdzenie porządku obrad .

2. Interpelacje radnych .

3. Stan bezrobocia na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia porozumienia dla ponadlokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stargard Szczeciński

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stargard Szczeciński do współpracy

8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia upoważnienia

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

12. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

13.Ocena stanu dróg po okresie zimowym oraz plan budowy i remontów

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

14.Analiza wykorzystania środków finansowych przez Rady Sołeckie za rok 2005

Opinia Komisji Rewizyjnej

15. Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji .

16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji .

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych .

18. Wolne wnioski i zapytania .

19. Sprawy różne .

20. Ustalenie terminu następnej sesji .

21. Zamknięcie obrad sesji .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 25-04-2006 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2006 09:02