Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński obejmującego teren w obrębie Kiczarowo


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński obejmującego teren w obrębie Kiczarowo

Na podstawie art.17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), art.54 ust. 2 i 3, art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1277) oraz Uchwały Nr XI/62/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 października 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, w obrębie geodezyjnym Kiczarowo, wraz z prognozą wpływu ustaleń planu na środowisko, w dniach od 16 marca 2009 r. do 14 kwietnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5 w pokoju nr 208 w godzinach od 9:00 do 15:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2009 r. w sali nr 201 o godz. 12:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stargard Szczeciński z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2009 r.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 16-03-2009 18:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 16-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 16-03-2009 18:40