Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (34) XXXIV/06 z 27 stycznia 2006


PORZĄDEK OBRAD
XXXIV SESJI RADY GMINY
Stargard Szczeciński
dnia 27 stycznia 2006 r.

1. Sprawy regulaminowe :

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,

- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji ,

- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad ,

- zatwierdzenie porządku obrad .

2. Interpelacje radnych .

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli .

4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz Stowarzyszenia „ OAZA MATKI BOŻEJ BOLESNEJ”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok .

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

8. Ocena informacji Wójta Gminy na temat gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w 2005 r.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

9. Analiza informacji o wypłatach dodatków mieszkaniowych za rok 2005.

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

10. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców.

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

11. Ocena realizacji uchwał rady gminy za rok 2005.

Opinia Komisji Rewizyjnej

12. Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji .

13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji .

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych .

15. Wolne wnioski i zapytania .

16. Sprawy różne .

17. Ustalenie terminu następnej sesji .

18. Zamknięcie obrad sesji .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-02-2006 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2006 09:55