Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2019-04-02 07:55
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2018-03-27 08:24
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Witkowo 2016-04-26 14:03
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Witkowo 2016-04-26 14:02
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2016-04-14 09:26
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Barzkowice i Golina 2016-03-22 09:24
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Barzkowice i Golina 2016-03-22 09:22
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Ulikowo i w obrębie ewidencyjnym Krąpiel 2015-06-30 08:39
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Ulikowo i Krąpiel - KATALOG -
OBWIESZCZENIE o opracowaniu koncepcji zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Ulikowo i Krąpiel 2014-10-07 15:36
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2014-09-12 08:20
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2014-07-11 07:59
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Ulikowo i Krąpiel 2013-10-30 08:33
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Ulikowo i Krąpiel 2013-10-30 08:30
OBWIESZCZENIE o zebraniu wiejskim sołectwa Małkocin 2011-12-06 18:16
OBWIESZCZENIE o zebraniu wiejskim sołectwa Grabowo 2011-12-06 18:14
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach Poczernin i Warchlino 2011-10-28 08:18
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Poczernin i Warchlino 2011-10-28 08:16
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w rejonie miejscowości Grabowo i Małkocin 2011-08-19 07:53
OGŁOSZENIE o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strzyżno 2011-06-02 08:16
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w obrębie Strzyżno, działka nr 42/1 2010-12-10 10:24
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębie Strzyżno 2009-12-04 14:19
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie Strzyżno 2009-12-04 14:16
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębach Strzyżno i Kurcewo 2009-11-06 09:53
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach geodezyjnych Grabowo, Małkocin i Klępino 2009-09-04 11:11
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stargard Szczeciński o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach Grabowo, Małkocin i Klępino 2009-08-14 19:15
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stargard Szczeciński o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie geodezyjnym Krąpiel 2009-07-17 15:08
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania obejmującej tereny przeznaczone na cele lokalizacji elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Krąpiel 2009-03-09 21:55
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2009-03-09 21:56