Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2019-04-02 07:55
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2018-03-27 08:24
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Witkowo 2016-04-26 14:03
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Witkowo 2016-04-26 14:02
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2016-04-14 09:26
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Barzkowice i Golina 2016-03-22 09:24
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Barzkowice i Golina 2016-03-22 09:22
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Ulikowo i w obrębie ewidencyjnym Krąpiel 2015-06-30 08:39
katalog OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Ulikowo i Krąpiel - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE o opracowaniu koncepcji zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Ulikowo i Krąpiel 2014-10-07 15:36
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2014-09-12 08:20
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2014-07-11 07:59
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Ulikowo i Krąpiel 2013-10-30 08:33
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Ulikowo i Krąpiel 2013-10-30 08:30
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu wiejskim sołectwa Małkocin 2011-12-06 18:16
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu wiejskim sołectwa Grabowo 2011-12-06 18:14
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach Poczernin i Warchlino 2011-10-28 08:18
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Poczernin i Warchlino 2011-10-28 08:16
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w rejonie miejscowości Grabowo i Małkocin 2011-08-19 07:53
dokument OGŁOSZENIE o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strzyżno 2011-06-02 08:16
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w obrębie Strzyżno, działka nr 42/1 2010-12-10 10:24
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębie Strzyżno 2009-12-04 14:19
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie Strzyżno 2009-12-04 14:16
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębach Strzyżno i Kurcewo 2009-11-06 09:53
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach geodezyjnych Grabowo, Małkocin i Klępino 2009-09-04 11:11
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stargard Szczeciński o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach Grabowo, Małkocin i Klępino 2009-08-14 19:15
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stargard Szczeciński o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie geodezyjnym Krąpiel 2009-07-17 15:08
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania obejmującej tereny przeznaczone na cele lokalizacji elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Krąpiel 2009-03-09 21:55
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2009-03-09 21:56