Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin, gmina Stargard 2019-06-25 10:34
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin, gmina Stargard 2019-06-25 10:34
OGŁOSZENIE w sprawie przyjęcia dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2018-12-04 08:50
OGŁOSZENIE w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino. 2018-12-04 08:40
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Golczewo 2018-06-19 10:43
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino 2018-06-05 10:56
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla terenu działki nr 53/1 obręb Klępino 2018-02-20 10:12
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2017-08-25 09:10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino 2017-08-25 09:08
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Golczewo 2017-02-07 09:39
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Golczewo 2017-02-07 09:38
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa -zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Strachocin 2017-01-31 09:10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wierzchląd 2016-12-13 09:12
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte 2016-12-13 09:02
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino, gmina Stargard 2016-12-06 12:45
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno, gmina Stargard 2016-12-06 12:43
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Klępino i Sułkowo 2016-10-25 08:05
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Klępino i Sułkowo 2016-10-25 08:06
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino 2016-10-04 08:58
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno 2016-10-04 08:56
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino Obszar II 2016-09-06 11:10
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dot. przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Lipnik, Klępino, Kiczarowo, Strachocin, Ulikowo, Sułkowo, Tychowo, Trzebiatów i Krąpiel. 2016-09-06 08:50
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Lipnik, Klępino, Kiczarowo, Strachocin, Ulikowo, Sułkowo, Tychowo, Trzebiatów i Krąpiel 2016-04-07 07:59
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Lipnik, Klępino, Kiczarowo, Strachocin, Ulikowo, Sułkowo, Tychowo, Trzebiatów i Krąpiel 2016-04-14 09:32
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Strachocin, gmina Stargard Szczeciński 2015-11-03 10:06
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Golczewo 2015-11-03 10:01
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte 2015-09-08 10:40
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wierzchląd 2015-07-31 10:27
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wierzchląd 2015-07-31 10:25
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Grzędzice 2015-03-10 08:32
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Lipnik 2014-10-07 15:41
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino, Obszar I 2014-10-07 18:09
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2014-09-16 07:54
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach Lipnik, Klępino, Kiczarowo, Strachocin, Ulikowo, Sułkowo, Tychowo, Trzebiatów i Krąpiel 2014-07-11 07:57
OGŁOSZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Lipnik 2014-04-04 10:12
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Lipnik 2014-02-14 09:41
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte 2013-10-30 08:25
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte 2013-10-30 08:23
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Strachocin 2013-02-01 07:58
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Strachocin 2013-02-01 07:56
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Witkowo 2013-01-18 07:51
OGŁOSZENIE o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Święte 2012-10-05 09:14
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Witkowo 2012-07-23 08:58
OGŁOSZENIEo przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2012-06-01 07:57
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Święte 2012-10-05 09:20
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino Obszar I 2011-12-16 10:31
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino Obszar II 2011-12-16 10:24
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Poczernin i Warchlino 2011-10-28 08:21
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Poczernin i Warchlino 2011-10-28 08:20
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Strachocin 2011-05-13 09:04
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Strachocin 2011-05-13 09:03
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2011-04-29 08:36
OGŁOSZENIE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Lipnik 2010-09-03 09:07
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino 2010-08-13 11:13
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino 2010-08-13 11:12
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino 2010-08-13 11:11
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino 2010-08-13 11:10
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Witkowo 2010-08-13 11:09
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Witkowo 2010-08-13 11:08
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Grzędzice 2010-08-13 11:07
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Grzędzice 2010-08-13 11:06
OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte 2010-07-09 08:45
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte 2010-07-09 08:45
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Skalin 2010-05-28 09:08
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Grabowo 2010-05-28 09:07
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grabowo 2010-05-28 09:06
OGŁOSZENIE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno 2010-05-21 10:02
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Lipnik 2010-03-05 16:35
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno 2010-01-16 12:23
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Lipnik 2010-01-08 11:43
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2010-01-08 11:41
OGŁOSZENIE o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Strachocin 2009-10-02 08:21
OGŁOSZENIE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiczarowo 2009-10-02 08:17
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2009-06-12 12:27
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w obrębie ewidencyjnym Sowno 2009-04-27 21:47
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński obejmującego teren w obrębie Strachocin 2009-04-21 19:09
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński obejmującego teren w obrębie Kiczarowo 2009-03-16 18:40
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko 2009-03-09 21:19
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2009-03-09 21:22
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino 2009-03-09 21:24
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino 2009-03-09 21:24
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Święte 2009-03-09 21:25
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko 2009-03-09 21:26
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin 2009-03-09 21:27
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stargard Szczeciński 2009-03-09 21:28