Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie 2009-03-27 18:23
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Miedwie obejmującym budowę oświetlenia oraz przebudowę budynku gospodarczo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie Koszewo 2009-03-09 10:25
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Wykonanie otworów rozpoznawczych nr 1 i 2 z przeznaczeniem na studnie głębinowe dla projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Przetwórni Drobiu i Mięsa Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo w miejscowości Witkowo 2009-03-09 10:25
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 2009-03-09 10:26
dokument OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie 2009-03-09 10:26
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie 2009-03-09 10:28
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Zagospodarowie terenu nad Jeziorem Miedwie obejmującym budowę oświetlenia oraz przebudowę budynku gospodarczo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie Koszewo 2009-03-09 10:27
dokument OBWIESZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 2009-03-09 10:27
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Wykonanie otworów rozpoznawczych nr 1 i 2 z przeznaczeniem na studnie głębinowe dla projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Przetwórni Drobiu i Mięsa Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo w miejscowości Witkowo 2009-03-09 10:28
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie System Stargard Szczeciński; Ciąg 1A Wierzchląd Skalin Golczewo wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skalinie 2009-03-09 10:29
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Miedwie obejmującym budowę oświetlenia oraz przebudowę budynku gospodarczo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie Koszewo 2009-03-09 10:29
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia o zobowiązaniu inwestora do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie ? System Stargard Szczeciński; Ciąg 1 - Koszewo, Koszewko do Wierzchląd 2009-03-09 10:30
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie System Stargard Szczeciński; Ciąg 1A Wierzchląd Skalin Golczewo wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skalinie 2009-03-09 10:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skalinie". 2009-03-09 10:31
dokument OBWIESZCZENIE dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: ."Wykonaniu otworów rozpoznawczych z przeznaczeniem na studnie głębinowe dla projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Przetwórni Drobiu i Mięsa Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo na działce położonej w miejscowości Witkowo" 2009-03-09 10:31
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński" 2009-03-09 10:32
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie – System Stargard Szczeciński; Ciąg 1 - Koszewo, Koszewko do Wierzchląd." 2009-03-09 10:32
dokument OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim” 2009-03-09 10:33
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński” 2009-03-09 10:33
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim”, 2009-03-09 10:34
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie – System Stargard Szczeciński; Ciąg 1A Wierzchląd – Skalin – Golczewo wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skalinie”. 2009-03-09 10:34
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie postanowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla pn.:„Przebudowa linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim”. 2009-03-09 10:35
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipnik" 2009-03-09 10:36
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej i stacji 110/15kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim: 2009-03-09 10:36
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej i stacji 110/15kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim." 2009-03-09 10:37
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Siwkowo oraz sieci rozdzielczej i przyłączeniowej w miejscowości Siwkowo”. 2009-03-09 10:37
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do kol. Kiczarowo”. 2009-03-09 10:38
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipnik” 2009-03-09 10:38
dokument OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji pn.:„Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński”. 2009-03-09 10:39
dokument OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipnik" 2009-03-09 10:41
dokument OBWIESZCZEIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 27/9 i 526 położonych w miejscowości Lipnik”, 2009-03-09 10:39
dokument OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zmianie sposobu użytkowania fermy bydła na hodowlę indyków na działce oznaczonej nr geodezyjnym 261/4 położonej w miejscowości Pęzino." 2009-03-09 10:41
dokument OBWIESZCZENIE - o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania fermy bydła na hodowlę indyków na działce położonej w miejscowości Pęzino” 2009-03-09 10:42
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977” 2009-03-09 10:42
dokument OBWIESZCZENIE sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977”. 2009-03-09 10:43
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji dla „NOREX” Sp. z o.o. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania czterech magazynów słomy z przeznaczeniem na pawilony hodowlane dla zwierząt na działce w miejscowości Strumiany 2009-03-09 10:43
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta i na Kolonii Żarowo”, 2009-03-09 10:43
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydane postanowienia o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977”. 2009-03-09 10:46
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie zobowiązania inwestora do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla pn.: „Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński..." 2009-03-09 10:46
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie sieci wodociągowej w ul. Reymonta i na Kolonii Żarowo”. 2009-03-09 10:46
dokument OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grzędziczkach” 2009-03-09 10:47
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn„Rozbudowa sieci wodociągowej w Grzędziczkach” 2009-03-09 10:47
dokument OBWIESZCZENIE UZUPEŁNIONE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. „Farma elektrowni wiatrowych >Tychowo<” 2009-03-09 10:47
dokument OBWIESZCZENIE dot. „Budowie sieci wodociągowej w ul. Reymonta i na Kolonii Żarowo”. 2009-03-09 10:48
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. „Farma elektrowni wiatrowych >Tychowo<” 2009-03-09 10:49
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2009-03-09 10:49
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dla Pana Pawła Janoch o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obory wolnostanowiskowej 2009-03-09 10:49
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2009-03-09 10:50
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2009-03-09 10:50
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej Centertel Sp.z o.o. położonej w miejscowości Grzędziczki 9, na działce nr 15 w miejscowości Lipnik, gmina Stargard Szczeciński 2009-03-09 10:51
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przesyłowej sieci wodociągowej Kąpiel – Trzebiatów oraz rozbudowie sieci w miejscowości Trzebiatów 2009-03-09 10:54
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej „PTK – Centertel” Sp. z o.o. nr 5675/5510 (6249), położonej w miejscowości Grzędziczki 9, na działce nr 15 2009-03-09 10:54
dokument W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przesyłowej sieci wodociągowej Kąpiel – Trzebiatów oraz rozbudowa sieci w miejscowości Trzebiatów 2009-03-09 10:54
dokument Została wydana decyzja znak: GNR: 7626 – 2.7/05/06 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 43564 „Krąpiel Trzebiatów” 2009-03-09 10:56
dokument W sprawie budowy przesyłowej sieci wodociągowej Krąpiel - Trzebiatów oraz rozbudowy sieci w miejscowości Trzebiatów 2009-03-09 10:57
dokument W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie przesyłowej sieci wodociągowej Krąpiel - Trzebiatów oraz rozbudowa sieci w miejscowości Trzebiatów – gmina Stargard Szczeciński 2009-03-09 10:57
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i modernizacji systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie – System Stargard Szczeciński, w miejscowości: Rogowo, Lubowo, Żarowo, Grzędzice, Lipnik, Koszewko, Koszewo, Wierzchląd, Skalin, Golczewo. 2009-03-09 10:57
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Witkowo Pierwsze wraz z odwodnieniem i zatokami autobusowymi 2009-03-09 10:58
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2009-03-09 10:58
dokument O środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i modernizacji i modernizacji systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie – System Stargard Szczeciński, w miej 2009-03-09 10:58
dokument W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej w zlewni jeziora Miedwie – system Stargard Szczeciński 2009-03-09 10:59
dokument W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji fermy bydła na trenie działki nr 14/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzyżno 2009-03-09 10:59
dokument W sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 43443 Strumiany” 2009-03-09 10:59
dokument W sprawie oceny oddziaływania dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie-System Stargard Szczeciński 2009-03-09 11:00
dokument W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 43443 Stumiany” 2009-03-09 11:00
dokument W sprawie wydania decyzji dla Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie ubojni trzody i bydła z rozbiorem i produkcją wyrobów oraz moderni 2009-03-09 11:00
dokument W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 43564 Krąpiel Trzebiatów” projektowanej w miejscowości Trz 2009-03-09 11:00
dokument W sprawie wydania decyzji dla Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie ubojni trzody i bydła z rozbiorem i produkcją wyrobów 2009-03-09 10:19