Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2015-05-05 10:29
katalog Budowa stacji gazowej z układem regulacji ciśnienia o przepustowości Q=50000 m3n/h, MOP 6,3 /5,4 MPa, odcinka przewodu wlotowego DN300 MOP 6,3 MPa, odcinka przewodu wylotowego DN300 MOP 5,4 MPa?, realizowanej w ramach zadania pn.: ?Zabudowa układu redukcji ciśnienia na kierunek Szczecin na SRP Stargard ? Lipnik - KATALOG -
katalog Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Stargard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na terenie działek nr 10/5, 10/6, 10/7 i 10/8, położonych w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard, o łącznej mocy do 80,0 MW. - KATALOG -
dokument Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 12 oraz części działki nr 3 w miejscowości Małkocin 2020-10-07 08:08
dokument Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 3 oraz 175 Małkocin 2" w miejscowości Małkocin 2020-09-14 17:40
katalog Budowia farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 201/6 w miejscowości Grabowo B - KATALOG -
katalog Budowia farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 201/6 w miejscowości Grabowo A - KATALOG -
katalog Budowia farmy fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną?, na działce oznaczonej numerem 173,174,175, położonych w obrębie Żarowo, gmina Stargard - KATALOG -
katalog Budowia farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 64/1 w miejscowości Lubowo - KATALOG -
katalog Zespół elektrowni fotowoltaicznej PV Stargard o łącznej mocy do 80,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, w obrębie 0026 Tychowo - KATALOG -
katalog Budowia centrum handlowego wraz z parkingami, drogami dojazdowymi oraz niezbędnej infrastruktury technicznej zlokalizowanego przy ulicy Stargardzkiej w miejscowości Lipnik, na działkach oznaczonych numerami 571/11, 571/13, 571/15, 571/16 oraz fragm. działek oznaczonych numerami 571/6, 571/12, 571/14, położonych w obrębie Lipnik, gmina Stargard - KATALOG -
katalog Budowia farmy solarnej składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 2,0 MW, na działce oznaczonej numerem 44, obręb Rogowo, gmina Stargard - KATALOG -
katalog Rozbudowia drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin-Stargard oraz budowie Obwodu Utrzymania Drogowego wewnątrz węzła drogowego Stargard Zachód - KATALOG -
katalog Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami 419/2, 419/3, 419/4, położonych w obrębie Poczernin - KATALOG -
katalog Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 33 MW w okolicach miejscowości Dąbrowica, na części działki 383, obręb Warchlino, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW składającej się z 30 instalacji o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerami 392/6, 392/7, 392/9, położonych w obrębie Grzędzice, gmina Stargard - KATALOG -
katalog Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4,50 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 241/4 w miejscowości Żarowo, gmina Stargard - KATALOG -
katalog Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW i powierzchnią zabudowy do 8,0 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 237/1, obręb Żarowo, gmina Stargard - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni słonecznej PV wraz z infrastrukturą towarzyszącą - KATALOG -
katalog Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego w ciągu drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin-Stargard - KATALOG -
katalog Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą? na działkach oznaczonych numerami: 10, 401, 400/2, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416/1, położonych w obrębie Strachocin, oraz na działkach oznaczonych numerami: 298, 299/2 i 299/3, położonych w obrębie Kiczarowo, gmina Stargard, o mocy do 17 MW - KATALOG -
katalog Budowia elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? zlokalizowanej na działkach nr 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, obręb Trzebiatów, gmina Stargard, województwo zachodniopomorskie. - KATALOG -
katalog Budowa centrum handlowego wraz z parkingami, drogami dojazdowymi oraz niezbędnej infrastruktury technicznej zlokalizowanego przy ulicy Stargardzkiej w miejscowości Lipnik, na działkach oznaczonych numerami 571/6, 571/11, 571/12, 571/13, 571/15 oraz fragm. działki oznaczonej numerem 571/16 - KATALOG -
katalog Wydobywanie piasku i żwiru ze złoża kopalin "Strzyżno" - KATALOG -
katalog Zbieranie, składowanie i odzysk odpadów z tworzyw sztucznych - KATALOG -
katalog Budowa parkingu na działce oznaczonej numerem 322, obręb Strachocin - KATALOG -
katalog Obwieszczenie RDOŚ - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek oznaczonych numerami 26/33 oraz 26/34, obręb Barzkowice - KATALOG -
katalog Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo, gmina Stargard - KATALOG -
katalog Budowia farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem 14/2, położonej w obrębie Lipnik - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanej na działce nr 69/2 obręb Golczewo - KATALOG -
katalog Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo,gmina Stargard - KATALOG -
katalog Budowa stacji paliw na działce oznaczonej numerem 19/3, położonej w obrębie Krąpiel, gmina Stargard Szczeciński - KATALOG -
katalog Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica - KATALOG -
katalog Rozbudowa istniejącego gospodarstwa w miejscowości Barzkowice poprzez budowę zbiornika ziemnego na płynne odchody zwierzęce - KATALOG -
katalog Budowa zbiornika ziemnego na płynne odchody zwierzęce na dz. nr 37/13, obręb Barzkowice - KATALOG -
katalog ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ FERMY TUCZU DROBIU ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI KRĄPIEL GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI - KATALOG -
katalog Rozbudowa Wytwórni Betonu Towarowego w Strachocinie 53, firmy Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o. obejmującego budowę dodatkowego silosu magazynowania materiałów sypkich oraz budowę systemu zbiorników (osadników) sedymentacyjnych wód popłucznych z mycia betonomieszarek, na działce oznaczonej numerem 344/6, obręb Strachocin - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7,55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16 ,55/17, położonych w obrębie Trzebiatów - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami 152, 153, 157, 158, 164, 165, 167, 168, 169, położonych w obrębie Kurcewo, gmina Stargard Szczeciński - KATALOG -
katalog Budowa stacji paliw BP na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 571/14, położonej w obrębie Lipnik - KATALOG -
katalog Budowa 3 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 9 MW) zadanie 3 Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 7/9, 92, 101 obręb Małkocin - KATALOG -
katalog Budowa 7 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 21 MW) zadanie 2 Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 52, 56, 93, 172/3, 221/1, obręb Małkocin - KATALOG -
katalog Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 69 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo - KATALOG -
katalog Budowa 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 12 MW) zadanie 4 Grabowo/Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 178, 179, 189, obręb Grabowo oraz 232/15, obręb Małkocin - KATALOG -
katalog Budowa 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 12 MW) zadanie 1 Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 5, 144/1, 164/6, 193/3 obręb Małkocin - KATALOG -
katalog Budowa 5 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 15 MW) zadanie 5 Grabowo, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 28/5, 28/3, 102, 122, 128, obręb Grabowo - KATALOG -
katalog Wydobywanie kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego "Strzyżno" rozszerzenie obszaru eksploatacji na działce o numerze geodezyjnym 42/1 obręb Strzyżno, gmina Stargard Szczeciński oraz na działkach 21/1 i 21/2 w obrębie ewidencyjnym Warnice, gmina Warnice - KATALOG -
katalog Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów -budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ - KATALOG -
katalog Zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki montażowni i przerobu z tworzyw sztucznych na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego znaki, azyle drogowe zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem 102, obręb Tychowo - KATALOG -
katalog Lokalizacja podziemnego zbiornika na olej napędowy (o poj. 20m3) wraz z wiatą na dystrybutor na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 258/7, obręb Pęzino, gmina Stargard Szczeciński - KATALOG -
katalog Zmiana lokalizacji i przebudowa separatora oleju i zbiornika bezodpływowego odwodnienia stanowisk transformatorowych na terenie Głównego Punktu Zasilania energetycznego wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie istniejącego Zespołu Elektrowni Wiatrowych Tychowo obręb Trzebiatów - KATALOG -
katalog Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z przyłączem do zasilania palników gazowych w suszarni zboża - KATALOG -
katalog Instalacja energooszczędnej suszarni próżniowej do drewna na potrzeby Zakładu Stolarskiego w Lipniku - KATALOG -
katalog Zakup maszyn i urządzeń celem wdrożenia innowacyjnej technologii przerobu odpadów z tworzyw sztucznych i gumy na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego azyle drogowe w miejscowości Strachocin - KATALOG -
katalog Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zagość-Kunowo-Skalin-rondo Golczewo - KATALOG -
katalog Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach - KATALOG -
katalog Budowa i przebudowa drogi gminnej Stargard-Witkowo - KATALOG -
katalog Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z myjnią dla samochodów osobowych i ciężarowych przy ulicy Szczecińskiej w Lipniku - KATALOG -
katalog Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Krąpiel - KATALOG -
katalog Rozbudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na trasie Pęzino-Krąpiel-Trzebiatów oraz gazyfikacja miejscowości Pęzino, Krąpiel, Trzebiatów - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi powiatowej Stargard-Sowno - KATALOG -
katalog Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo - KATALOG -
katalog Budowa stacji paliw z wiatą, z parkingami dla tirów i zespołem urządzeń, budowli, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek motelu z restauracją oraz budowie hali magazynowej w miejscowości Krąpiel - KATALOG -