Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (32) XXXII/05 z 25 listopada 2005


PORZĄDEK OBRAD
XXXII SESJI RADY GMINY
Stargard Szczeciński
dnia 25 listopada 2005 r.

1. Sprawy regulaminowe :

-otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,

-przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji ,

-zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad ,

-zatwierdzenie porządku obrad .

2. Interpelacje radnych .

3 .Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej obniżenia ceny skupu 1 q żyta .

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stargard Szczeciński udzielanych w ramach zasady de minimis.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2006 r.„.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święte, obejmującej projektowany węzeł komunikacyjny Święte i tereny przyległe

9. Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego.

Opinia Komisji Gospodarki Minia Komunalnego i Budżetu

10. Informacja o wykonaniu zadań w zakresie budowy i naprawy dróg oraz przygotowanie do zimy.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

11. Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w roku 2005 .

Opinia Komisji Socjalno -Porządkowej i Oświaty

12. Informacja na temat zamówień publicznych dotyczących wydatków inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2005 w gminie Stargard Szczeciński.

Opinia Komisji Rewizyjnej

13. Informacja Wójta Gminy na temat wpływów do budżetu gminy środków z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych .

Opinia Komisji Rewizyjnej

14. Opracowanie planów pracy komisji na rok 2006.

Plany pracy przedstawiają przewodniczący poszczególnych komisji

15. Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji .

16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji .

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych .

18. Wolne wnioski i zapytania .

19. Sprawy różne .

20. Ustalenie terminu następnej sesji .

21. Zamknięcie obrad sesji .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 24-11-2005 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2005 11:53