Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (29) XXIX/05 z 24 czerwca 2005


PORZĄDEK OBRAD
XXIX SESJI RADY GMINY
Stargard Szczeciński
dnia 24 czerwca 2005 r.

1. Sprawy regulaminowe :

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,

- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji ,

- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad ,

- zatwierdzenie porządku obrad .

2. Interpelacje radnych .

3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „ Aglomeracji Ulikowo „

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębów Grzędzice i Żarowo.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębu Lubowo.

7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVIII/213/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krąpiel, wchodzącej w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych .

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne .

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych zlewni jeziora Miedwie „ .

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli .

12. Ocena funkcjonowania bibliotek , świetlic wiejskich , placówek upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej .

Stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

13. Zapoznanie się z programem realizacji przez gminę w roku 2005 zadań inwestycyjnych i remontowych.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

14. Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji .

15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji .

16. Odpowiedzi na interpelacje radnych .

17. Wolne wnioski i zapytania .

18. Sprawy różne .

19. Ustalenie terminu następnej sesji .

20. Zamknięcie obrad sesji .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-07-2005 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2005 11:13