Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (28) XXVIII/05 z 31 maja 2005


PORZĄDEK OBRAD
XXVIII SESJI RADY GMINY
Stargard Szczeciński
dnia 31 maja 2005 r.

1. Sprawy regulaminowe :

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,

- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji ,

- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad ,

- zatwierdzenie porządku obrad .

2. Interpelacje radnych .

3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński .

4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krąpiel , gmina Stargard Szczeciński .

5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminy nieruchomości zabudowanej , położonej w obrębie Lipnik .

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/80/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 października 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Warchlino .

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność Gminy Stargard Szczeciński

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów .

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński

12. Ocena funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego kątem potrzeb mieszkańców gminy

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

13. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki realizowanej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

14. Analiza realizacji budżetu gminy za I-szy kwartał 2005 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

15. Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji .

16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji .

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych .

18. Wolne wnioski i zapytania .

19. Sprawy różne .

20. Ustalenie terminu następnej sesji .

21. Zamknięcie obrad sesji .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-07-2005 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2005 11:07