Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (24) XXIV/05 z 28 stycznia 2005


PORZĄDEK OBRAD
XXIV SESJI RADY GMINY
Stargard Szczeciński
dnia 28 stycznia 2005 r.

1. Sprawy regulaminowe :

-otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

-przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

-zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

-zatwierdzenie porządku obrad

2. Interpelacje radnych

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stargard Szczeciński

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 132/2 , położonej w obrębie Witkowo , gmina Stargard Szczeciński

6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminy nieruchomości oznaczonej numerem działki 37/6 , położonej w obrębie Barzkowice , gmina Stargard Szczeciński , wchodzącej w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński „ - obręb Kiczarowo

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński

10.Ocena informacji Wójta Gminy na temat gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w 2004 r.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

11.Analiza informacji o wypłatach dodatków mieszkaniowych za rok 2004

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

12.Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

13.Ocena realizacji uchwał rady gminy za rok 2004

Opinia Komisji Rewizyjnej

14.Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji

15.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji

16.Opowiedzi na interpelacje radnych

17.Wolne wnioski i zapytania

18.Sprawy różne

19.Ustalenie terminu następnej sesji

20.Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-03-2005 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2005 08:44