Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (23) XXIII/04 z 30 grudnia 2004


PORZĄDEK OBRAD

XXIII SESJI RADY GMINY

Stargard Szczeciński

dnia 30 grudnia 2004 r.

1. Sprawy regulaminowe :

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

- zatwierdzenie porządku obrad

2. Interpelacje radnych

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2005 rok po uprzednim :
- przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
- przedstawieniu stanowiska Wójta Gminy

4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2004 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu gminy

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Lokalnego

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2005

13. Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w roku 2004
- Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

14. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykorzystania środków z funduszy pomocowych
- Opinia Komisji Rewizyjnej

15. Informacja Wójta Gminy na temat wpływów do budżetu gminy środków z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych
- Opinia Komisji Rewizyjnej

16. Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2004

- Informację przedkładają przewodniczący poszczególnych komisji

17. Ocena udziału radnych w pracach Rady Gminy
- Informację przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

18. Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji

19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji

20. Odpowiedzi na interpelacje radnych

21. Wolne wnioski i zapytania

22. Sprawy różne

23. Ustalenie terminu następnej sesji

24. Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 23-12-2004 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2004 11:58