Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (21) XXI/04 z 29 października 2004


PORZĄDEK OBRAD

XXI SESJI RADY GMINY

Stargard Szczeciński

dnia 29 października 2004 r.

1. Sprawy regulaminowe :

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

  • zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

  • zatwierdzenie porządku obrad

2. Interpelacje radnych

3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2005 r.„

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stargard Szczeciński

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/37/03 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 132/2, położonej w obrębie Witkowo , gmina Stargard Szczeciński

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych w obrębie Sowno- gmina Stargard Szczeciński

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim , podjętych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym

13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dorzecza Iny

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zaleconego zadania

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 r. oraz zmiany limitów wydatków programów inwestycyjnych i wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

16. Informacja o zagospodarowaniu przyjmowanego mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

17. Analiza zapotrzebowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

18. Podsumowanie letniego wypoczynku dzieci ze szkół gminnych

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

19. Analiza Ośrodka Administracyjnego Szkół w zakresie realizacji budżetu

Opinia Komisji Rewizyjnej

20. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

(Informację przedstawia Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy )

21. Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji

22. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji

23. Odpowiedzi na interpelacje radnych

24. Wolne wnioski i zapytania

25. Sprawy różne

26. Ustalenie terminu następnej sesji

27. Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 25-10-2004 20:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2004 20:07