Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 290 NR XXXVI/290/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2010-04-07 07:47
dokument Zarządzenie Nr 66/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r. 2010-04-07 07:46
dokument Zarządzenie Nr 207/ 09 z dnia 23 grudnia w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2010-01-09 15:05
dokument Zarządzenie Nr 205/ 09 z dnia 21 grudnia w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2010-01-09 15:00
dokument Zarządzenie Nr 203/ 09 z dnia 11 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2010-01-09 14:55
dokument Zarządzenie Nr 193/ 09 z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXII/258/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 listopada 2009 r. 2010-01-09 14:29
dokument Zarządzenie Nr 190/ 09 z dnia 25 listopada w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2010-01-09 14:19
dokument Zarządzenie Nr 177/ 09 z dnia 30 października 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2009-11-28 16:07
dokument Zarządzenie Nr 176/ 09 z dnia 30 października 2009 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2009-11-28 16:05
dokument 258 Nr XXXI/258/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane . ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 2009-11-28 11:30
dokument Zarządzenie Nr 157/09 z 30 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2009-10-19 17:53
dokument Zarządzenie Nr 156/09 z 30 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2009-10-19 17:48
dokument Zarządzenie Nr 154/09 z 24 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-09-26 23:16
dokument Zarządzenie Nr 153/09 z 18 września 2009 roku w sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu do uchwały ne XXX/239/09 z dnia 18.09.2009 2009-09-26 23:14
dokument 239 Nr XXX/239/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne 2009-09-26 23:11
dokument Zarządzenie Nr 136/09 z 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układuwykonawczego do zmian budżetu gminy. 2009-09-26 21:17
dokument Zarządzenie Nr 107/09 z 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym 2009-07-13 09:25
dokument Zarządzenie Nr 106/09 z 29 czerwca 2009 roku w sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu do uchwały ne XXIX/230/09 z dnia 26.06.2009 2009-07-09 14:32
dokument Zarządzenie Nr 105/09 z 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym 2009-07-09 14:32
dokument Zarządzenie Nr 104/09 z 25 czerwca 2009 roku w sprawie autopoprawki do prejektu uchwały XXIX/230/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian limitu wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne 2009-07-09 14:31
dokument Zarządzenie Nr 103/09 z 17 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian limitu wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne 2009-07-09 14:30
dokument Zarządzenie Nr 86/09 z 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym 2009-07-09 13:47
dokument Zarządzenie Nr 85/09 z 29 maja 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykowczego budżetu do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/215/09 z dnia 29.05.2009 r. 2009-07-09 13:46
dokument 230 Nr XXIX/230/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok 2009-07-06 16:31
dokument Zarządzenie Nr 82/09 z 22 maja 2009 roku w sprawie zmian budzetu gminy na 2009 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-06-07 22:07
dokument 215 Nr XXVIII/215/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. 2009-06-05 19:35
dokument Zarządzenie Nr 66/09 z 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budzetu gminy na 2009 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-05-12 08:58
dokument Zarządzenie Nr 51/09 z 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i zmian w układzie wykonawcym 2009-05-12 07:39
dokument Zarządzenie Nr 50/09 z 31 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany układu wykonawczego 2009-05-12 07:36
dokument Zarządzenie Nr 49/09 z 30 marca 2009 roku w sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu do uchwały ne XXVI/209/09 z dnia 27.03.2009 2009-05-12 07:34
dokument Zarządzenie Nr 48/09 z 20 marca 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne 2009-05-12 07:31
dokument Zarządzenie Nr 33/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2009-04-05 22:52
dokument Zarządzenie Nr 32/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXV/203/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 lutego 2009 r. 2009-04-05 22:51
dokument Zarządzenie Nr 31/09 z 20 lutego 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 2009-04-05 22:49
dokument Zarządzenie Nr 15/09 z 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIV/198/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 stycznia 2009 r. 2009-04-05 22:48
dokument Zarządzenie Nr 11/09 z 22 stycznia 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 2009-04-05 22:44
dokument Zarządzenie Nr 10/09 z 20 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok. 2009-04-05 22:43
dokument Zarządzenie Nr 9/09 z 20 stycznia 2009 roku w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. 2009-04-05 22:41
dokument 209 Nr XXVI/209/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne 2009-04-03 16:48
dokument 203 Nr XXV/203/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok 2009-03-20 18:14
dokument 198 Nr XXIV/198/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok 2009-03-20 18:04
dokument Budżet 2009 2009-01-06 20:29
dokument Uchwała NR CLIX/508/2008 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii oprzedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2009 rok. 2008-12-30 12:37
dokument Uchwała NR CXXXVII/350/2008 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 listopad 2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stargard Szczeciński w 2009 r. oraz o prawidłowosci załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego. 2008-12-02 09:18