Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (22) XXII/08 z 28 listopada 2008 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXII SESJI RADY GMINY
 Stargard Szczeciński
dnia 28 listopada 2008 r.
 
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu Nr XXI/08 z obrad sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński w dniu 24 października 2008 r.
2. Interpelacje radnych
3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Witkowo Pierwsze, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Stargard Szczeciński
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Stargard Szczeciński
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu rozliczania tej dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na własność Gminy Stargard Szczeciński samochodu osobowego
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stargard Szczeciński do Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju
13. Podjęcie uchwały w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie”
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
15. Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego
 Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
16. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych wg programu na rok 2008
 Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
17. Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w 2008 roku
 Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty
18. Podsumowanie działalności świetlic środowiskowych i świetlic TPD na terenie gminy
 Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty
19. Analiza realizacji budżetu gminy za 9 m-cy 2008 r.
 Opinia Komisji Rewizyjnej
20. Opracowanie planów pracy komisji na rok 2009
 Materiały przedstawiają Przewodniczący poszczególnych komisji
21. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
22. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
23. Odpowiedzi na interpelacje radnych
24. Wolne wnioski i zapytania
25. Sprawy różne
26. Ustalenie terminu następnej sesji
27. Zamknięcie obrad sesji
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 22-11-2008 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 22-11-2008 15:38