Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (18) XVIII/04 z 28 maja 2004


Porządek obrad Nr XVIII/04

z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński

odbytej dnia 28 maja 2004 r.

1. Sprawy regulaminowe :

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

  • zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

  • zatwierdzenie porządku obrad

2. Interpelacje radnych

3. Analiza stanu porządku publicznego

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

4. Podjęcie uchwały dotyczącej uchylenia uchwały Nr XIII/102/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński

5. Podjęcie uchwały dotyczącej uchylenia uchwały Nr XIII/103/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński

6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 380 położonej w obrębie Skalin , gmina Stargard Szczeciński, wchodzącej w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 21 położonej w obrębie Sułkowo gmina Stargard Szczeciński, wchodzącej w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania inwestycyjnego

10. Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

11. Analiza realizacji budżetu gminy za I-szy kwartał 2004 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

12. Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji

13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych

15. Wolne wnioski i zapytania

16. Sprawy różne

17. Ustalenie terminu następnej sesji

18. Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-09-2004 22:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 22:41