Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (13) XII/03 z 30 grudnia 2003


Porządek obrad Nr XIII/03

z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński

odbytej dnia 30 grudnia 2003 r.

1.Sprawy regulaminowe :

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

  • zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

  • zatwierdzenie porządku obrad

2.Interpelacje radnych

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz

gminy Miasto Stargard Szczeciński części linii sieci kanalizacyjnej

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uznanie drzew za pomniki przyrody

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości w związku z jej podziałem

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard

Szczeciński

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy

STARGARD SZCZECIŃSKI

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy

STARGARD SZCZECIŃSKI

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy

STARGARD SZCZECIŃSKI

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

15.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2004

16.Ocena realizacji budżetu gminy w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

17.Ocena działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

18.Analiza Ośrodka Administracyjnego Szkół w zakresie realizacji budżetu

Opinia Komisji Rewizyjnej

19.Informacja na temat zamówień publicznych dotyczących zadań inwestycyjnych i

remontowych realizowanych w roku 2003 w gminie Stargard Szczeciński

Opinia Komisji Rewizyjnej

20.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykorzystania środków pomocowych z funduszy

przedakcesyjnych

Opinia Komisji Rewizyjnej

21.Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za rok 2003

Sprawozdania przedkładają przewodniczący poszczególnych komisji

22.Ocena udziału radnych w pracach Rady Gminy

Informację przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

23. Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji

24. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji

25. Odpowiedzi na interpelacje radnych

26. Wolne wnioski i zapytania

27. Sprawy różne

28. Ustalenie terminu następnej sesji

29. Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-08-2004 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 09:01