Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (10) X/03 z 10 września 2003


Porządek obrad Nr X/03

z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński

odbytej 10 września 2003 r.

1.Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej Pani Elżbiecie Sobolewskiej

( Zaświadczenie wręcza Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej )

2.Ślubowanie radnej

3.Podsumowanie konkursu na „ Najestetyczniejszą zagrodę wiejską w 2003 roku ”

4.Sprawy regulaminowe :

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

  • zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

  • zatwierdzenie porządku obrad

5.Interpelacje radnych

6.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na

ławników

8.Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium

uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Stargard Szczeciński - obręb geodezyjny Skalin - na cele : zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. oraz zmiany limitów

wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

12.Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkól za I-sze półrocze 2003 roku

oraz ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2003/2004

Stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

13.Analiza i stan zasobów mieszkań komunalnych w gminie

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

14.Analiza realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2003 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

15.Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji

16.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji

17.Odpowiedzi na interpelacje radnych

18.Wolne wnioski i zapytania

19.Sprawy różne

20.Ustalenie terminu następnej sesji

21.Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-08-2004 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 08:54