Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr ( 7) VII/03 z 29 kwietnia 2003


Porządek obrad Nr VII/03

z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński

odbytej 29 kwietnia 2003 r.

1.Sprawy regulaminowe :

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

  • zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

  • zatwierdzenie porządku obrad

2.Interpelacje radnych

3.Analiza stanu porządku publicznego

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

4.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu

  2. opinia komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy

  3. treść wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

  4. opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

5.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium

6.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o utworzeniu sołectw w gminie Stargard

Szczeciński i nadania im statutu

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz

Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo nieruchomości dla realizacji zadań publicznych

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński

10. Ocena funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb

mieszkańców gminy

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

11.Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji

12.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji

13.Odpowiedzi na interpelacje radnych

14.Wolne wnioski i zapytania

15.Sprawy różne

16.Ustalenie terminu następnej sesji

17.Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-08-2004 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 08:53