Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr ( 6) VI/03 z 28 marca 2003


Porządek obrad Nr VI/03

z obrad VI sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński

odbytej 28 marca 2003 r.

1.Sprawy regulaminowe :

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

  • zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

  • zatwierdzenie porządku obrad

2.Interpelacje radnych

3.Ocena bezrobocia na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o utworzeniu sołectw w gminie Stargard

Szczeciński i nadania im statutu

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia statutów sołectwom gminy Stargard

Szczeciński

6.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nie

zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 19 położonej w obrębie

Wierzchląd , gmina Stargard Szczeciński , wchodzącej w skład zasobu Agencji

Własności Rolnej Skarbu Państwa

7.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości nie

zbudowanej oznaczonej numerem działki 97 położonej w obrębie Krąpiel , gmina

Stargard Szczeciński

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres

powyżej 3 lat gminnych nieruchomości , budowli i urządzeń służących zbiorowemu

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków na rzecz „Wodociągi

Zachodniopomorskie „ Sp. z o . o .

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Stargard Szczeciński

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

12.Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

13.Ocena stanu dróg po okresie zimowym

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

14.Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji

15.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji

16.Odpowiedzi na interpelacje radnych

17.Wolne wnioski i zapytania

18.Sprawy różne

19.Ustalenie terminu następnej sesji

20.Zamknięcie obrad sesji

Następnie przewodniczący rady odczytał porządek obrad VI sesji Rady Gminy uwzględniając wprowadzoną wnioskiem zmianę .

Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad w niżej podanym brzmieniu :

1.Sprawy regulaminowe :

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

  • zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

  • zatwierdzenie porządku obrad

2.Interpelacje radnych

3.Ocena bezrobocia na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o utworzeniu sołectw w gminie Stargard

Szczeciński i nadania im statutu

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia statutów sołectwom gminy Stargard

Szczeciński

6.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nie

zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 19 położonej w obrębie

Wierzchląd , gmina Stargard Szczeciński , wchodzącej w skład zasobu Agencji

Własności Rolnej Skarbu Państwa

7.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości nie

zbudowanej oznaczonej numerem działki 97 położonej w obrębie Krąpiel , gmina

Stargard Szczeciński

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres

powyżej 3 lat gminnych nieruchomości , budowli i urządzeń służących zbiorowemu

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków na rzecz „Wodociągi

Zachodniopomorskie „ Sp. z o . o .

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Stargard Szczeciński

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

12.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego

odprowadzania ścieków na terenie gminy Stargard Szczeciński

13.Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

14.Ocena stanu dróg po okresie zimowym

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

15.Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji

16.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji

17.Odpowiedzi na interpelacje radnych

18.Wolne wnioski i zapytania

19.Sprawy różne

20.Ustalenie terminu następnej sesji

21.Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-08-2004 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 08:53