Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (20) XX/08 z 19 września 2008 r.


PORZĄDEK OBRAD

XX SESJI RADY GMINY

Stargard Szczeciński

dnia 19 września 2008 r.

1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

- zatwierdzenie porządku obrad

2. Roztrzygnięcie konkursu na „ NAJESTETYCZNIEJSZĄ WIEŚ W GMINIE STARGARD SZCZECIŃSKI „ w roku 2008

3. Interpelacje radnych

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

5. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie geodezyjnym Krąpiel

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekt realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegjących zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie ( EFTA) oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

10. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

11. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za I-sze półrocze 2008 roku oraz ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2008/2009

Stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

12. Analiza realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2008 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

13. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

14. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

15. Odpowiedzi na interpelacje radnych

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o treści odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 18.08.2008 r.

16. Wolne wnioski i zapytania

17. Sprawy różne

18. Ustalenie terminu następnej sesji

19. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 12-09-2008 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 12-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2008 09:36