Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr ( 5) V/03 z 28 lutego 2003


Porządek obrad Nr V/03

z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński

odbytej 28 lutego 2003 r.

1.Sprawy regulaminowe :

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

  • zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

  • zatwierdzenie porządku obrad

2.Interpelacje radnych

3.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego .

4.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

5.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

7.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości rolnej

zabudowanej oznaczonej numerem działki 11 położonej w obrębie Golczewo gmina

Stargard Szczeciński

8.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości

zabudowanej oznaczonej numerem działki 132/2 położonej w obrębie Witkowo gmina

Stargard Szczeciński

9.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości nie

zabudowanej oznaczonej numerem działki 347/3 położonej w obrębie Skalin gmina

Stargard Szczeciński

10.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości nie

zabudowanej oznaczonej numerem działki 350 położonej w obrębie Skalin gmina

Stargard Szczeciński

11.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości rolnej

nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 140/3 położonej w obrębie Warchlino

gmina Stargard Szczeciński .

12.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej

działki oznaczonej numerem 750 położonej w obrębie Lipnik , gmina Stargard

Szczeciński

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy

14.Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXVII/213/01 Rady Gminy w

Stargardzie Szczecińskim z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie sprzedaży w drodze

bezprzetargowej nie zabudowanych działek oznaczonych numerami 32/2 , 32/3 , 32/4

32/5 , 32/6 i 32/7 położonych w obrębie Lipnik gmina Stargard Szczeciński

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o utworzeniu sołectw w gminie Stargard

Szczeciński i nadania im statutu

16.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji i zasięgnięcia opinii zebrań

wiejskich dotyczących utworzenia sołectwa Sułkowo

17.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia wójta

18. Ocena wykonawstwa zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wywozu odpadów

komunalnych z terenu gminy

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

19.Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za rok 2002 . Analiza

remontów oraz doposażenia szkół gminnych w 2002 roku .

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

20.Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

21.Analiza celowości przyznawanych zasiłków celowych przez Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej

Opinia Komisji Rewizyjnej

22.Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji

23.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji

24.Odpowiedzi na interpelacje radnych

25.Wolne wnioski i zapytania

26.Sprawy różne

27.Ustalenie terminu następnej sesji

28.Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-08-2004 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 08:52