Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr ( 4) IV/02 z 29 stycznia 2003


Porządek obrad Nr IV/03

z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński

odbytej 29 stycznia 2003 r.

1.Sprawy regulaminowe :

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

  • zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

  • zatwierdzenie porządku obrad

2.Interpelacje radnych

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz ich

użytkowników wieczystych

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003 r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania sekretarza gminy

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania sekretarza gminy

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich

Euroregionu Pomerania

10.Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu gminy

12.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/38/96

Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 lipca 1996 r. w sprawie

uchwalenia statutu gminy

13.Analiza informacji o wypłatach dodatków mieszkaniowych za rok 2002

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

14.Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2002

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

15.Ocena informacji Wójta Gminy na temat gospodarki gruntami i nieruchomościami ,

oraz utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w 2002 r.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

16.Ocena realizacji uchwał rady gminy za 2002 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

17.Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji

18.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji

19.Odpowiedzi na interpelacje radnych

20.Wolne wnioski i zapytania

21.Sprawy różne

22.Ustalenie terminu następnej sesji

23.Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-08-2004 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 08:52