Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr ( 3) III/02 z 30 grudnia 2002


Porządek obrad Nr III/02

z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński

odbytej 30 grudnia 2002 r.

1.Sprawy regulaminowe :

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

  • zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

  • zatwierdzenie porządku obrad

2.Interpelacje radnych

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok

4.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na

2003r .

po uprzednim :

  • przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

  • przedstawieniu stanowiska Wójta Gminy

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia czynności z zakresu prawa pracy

dokonywanych wobec wójta gminy

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 287 o pow. 0.71 ha

położonej w obrębie Sowno stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński w

zamian za przyjmowaną na mienie Gminy działkę oznaczoną numerem 289/4 o

powierzchni 0.5329 ha stanowiącą własność Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo

8.Przedstawienie planów pracy stałych komisji rady gminy na rok 2003

Materiały przedkładają Przewodniczący Komisji

9.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2003

10.Informacja na temat zamówień publicznych dotyczących zadań inwestycyjnych i

remontowych realizowanych w roku 2002 w gminie Stargard Szczeciński

Opinia Komisji Rewizyjnej

11.Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami

alkoholowymi w roku kalendarzowym

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

12.Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za rok 2002

Informację przedkładają Przewodniczący Komisji

13.Ocena udziału radnych w pracach Rady Gminy w roku 2002

Informację Przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

14.Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji

15.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji

16.Odpowiedzi na interpelacje radnych

17.Wolne wnioski i zapytania

18.Sprawy różne

19.Ustalenie terminu następnej sesji

20.Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-08-2004 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 08:51