Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (19) XIX/08 z 22 sierpnia 2008 r.


PORZĄDEK OBRAD

XIX SESJI RADY GMINY

Stargard Szczeciński

dnia 22 sierpnia 2008 r.

1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

- zatwierdzenie porządku obrad

2. Interpelacje radnych

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia za wynagrodzeniem prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz samoistnego posiadacza

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Żarowo

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Poczernin

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Strachocin

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Sowno

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skalin

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewo

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko

15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik

17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik

18.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik

19.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik

20.Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

21.Informacja Wójta Gminy o zagospodarowaniu przejmowanego mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

22.Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

23.Ocena finansowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opinia Komisji Rewizyjnej

24.Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

25.Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

26.Odpowiedzi na interpelacje radnych

27.Wolne wnioski i zapytania

28.Sprawy różne

29.Ustalenie terminu następnej sesji

30.Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 18-08-2008 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2008 08:50