Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Sowno 90


W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego.

 1. Opis nieruchomości (oznaczenie, powierzchnia, księga wieczysta).

Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 90 o pow. 0,22 ha, położona w obrębie Sowno, gmina Stargard Szczeciński, objęta księgą wieczystą KW SZ1T/00094698/7.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 90 położonej w obrębie Sowno przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości określono decyzją Wójta Gminy Stargard Szczeciński Nr 43/08 o warunkach zabudowy z dnia 21.02.2008 r.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: RVI - 0,18 ha, B-RVI - 0,04 ha.

Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 149 600,00

(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Warunki nabycia

 1. Cenę sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabywca ustala się
  w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

 2. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden
  z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.

od dnia 7 lipca 2008 r.

do dnia 28 lipca 2008 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-07-2008 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 07-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2008 08:51