Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Klępino 48/12


W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego.

 1. Opis nieruchomości (oznaczenie, powierzchnia, księga wieczysta).

Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 48/12 o pow. 0,0556 ha, położona w obrębie Klępino, gmina Stargard Szczeciński, objęta księgą wieczystą KW SZ1T/00050382/9.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/105/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dn. 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński działka nr 48/12 położona w obrębie Klępino posiada następujące przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową nieuciążliwą (symbol 5 MJ, U).

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: RIVa. - 0,0556 ha.

Nieruchomość obciążona jest służebnością drogi koniecznej, polegającej na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez w/w działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 48/4, której wykonanie ogranicza się do korzystania z nieruchomości obciążonej w pasie gruntu o szerokości 4 metry, przebiegającym wzdłuż granicy działki nr 50/3 do granicy działki nr 48/11 oraz w pasie gruntu o szerokości 4 metry przebiegającym wzdłuż granicy działki nr 48/4.

Na terenie działki znajduje się słup energetyczny.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 44 000,00

(słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100)

Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Warunki nabycia

 1. Cenę sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabywca ustala się
  w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

 2. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden
  z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Okres publikacji :

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.

od dnia 7 lipca 2008 r.

do dnia 28 lipca 2008 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-07-2008 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 07-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2008 08:46