Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (18) XVIII/08 z 13 czerwca 2008 r.


PORZĄDEK OBRAD

XVIII SESJI RADY GMINY

Stargard Szczeciński

dnia 13 czerwca 2008 r.

1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

- zatwierdzenie porządku obrad

2. Interpelacje radnych

3. Analiza stanu porządku publicznego

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stargard Szczeciński udzielanych w ramach pomocy de minimis

5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r., zmiany wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie ( EFTA) oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Planu Odnowy Miejscowości Strzyżno „ gmina Stargard Szczeciński

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skalin.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzic

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzic

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice

27. Ocena funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

28. Ocena stanu dróg po okresie zimowym oraz plan budowy i remontów

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

29. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dokonanej oceny w terenie

30. Analiza realizacji budżetu gminy za I-szy kwartał 2008 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

31. Ocena realizacji wykonania budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

32. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

33. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

34. Odpowiedzi na interpelacje radnych

35. Wolne wnioski i zapytania

36. Sprawy różne

37. Ustalenie terminu następnej sesji

38. Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-06-2008 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 09-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-06-2008 08:41