Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie – System Stargard Szczeciński; Ciąg 1 - Koszewo, Koszewko do Wierzchląd."


GNR: 7626 -2.1/08 Stargard Szczeciński, dnia 21.03.2008 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 19 i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.08.25.150 j.t.), zawiadamia się, że na wniosek złożony dnia 12 marca 2008 r., zostało wszczęte na żądanie Wnioskodawcy Pana Andrzeja Rychlickiego właściciela Firmy Projektowo-Budowlanej „Ar-tech”z siedzibą w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 37/43, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Stargard Szczeciński, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie - System Stargard Szczeciński; Ciąg 1 - Koszewo, Koszewko do Wierzchląd.

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na następujących działkach:

1.Gm. Stargard, obręb Koszewo: 3, 22, 23, 45, 46, 84, 85, 86, 87/3, 87/4, 90.

2.Gm. Stargard. obręb Koszewko: 2/2, 2/3, 2/6, 2/7, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/17, 2/20, 2/21, 2/23, 2/24, 2/25, 2/28, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12/2, 14, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49/1, 49/3, 49/4.

3.Gm. Stargard, obręb Wierzchląd: 3, 4, 5/5, 8, 9/9, 10, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 25/5, 25/13, 27/2, 30, 31.

4.Gm. Stargard, obręb Skalin: 356.

Przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój 204, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuję, ze w dniu 21 marca 2008 r. wniosek oraz informację dotyczącą w/w inwestycji przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim, celem zaopiniowania w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu.

Wójt Gminy

Stargard Szczeciński

mgr inż. Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-03-2008 20:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 26-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-03-2009 10:32