Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 207/08 z 31 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIII/192/08 z 30 grudnia 2008 2009-01-11 16:45
Zarządzenie Nr 206/08 z 29 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji 2009-01-11 16:43
Zarządzenie Nr 205/08 z 24 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2009-01-11 16:41
Zarządzenie Nr 204/08 z 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2009-01-11 16:38
Zarządzenie Nr 203/08 z 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2009-01-11 16:35
Zarządzenie Nr 202/08 z 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2009-01-11 16:33
Zarządzenie Nr 201/08 z 22 grudnia 2008 roku wyrażające stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 2009-01-11 16:30
Zarządzenie Nr 200/08 z 18 grudnia 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia wydatków budżetu gminy , których nizrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 2009-01-11 16:26
Zarządzenie Nr 199/08 z 18 grudnia 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok 2009-01-11 16:20
Zarządzenie Nr 198/08 z 15 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji do dokonania uzgodnień warunków i wysokości czynszu dzierżawnego 2009-01-11 16:18
Zarządzenie Nr 197/08 z 15 grudnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań własnych gminy 2009-01-11 16:15
Zarządzenie Nr 196/08 z 12 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński 2009-01-11 16:12
Zarządzenie Nr 195/08 z 12 grudnia 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Barzkowice 2009-01-11 16:08
Zarządzenie Nr 194/08 z 12 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2009-01-11 16:06
Zarządzenie Nr 193/08 z 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-01-11 16:03
Zarządzenie Nr 192/08 z 10 grudnia 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminneg Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku 2009-01-11 16:02
Zarządzenie Nr 191/08 z 5 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-01-11 15:56
Zarządzenie Nr 190/08 z 2 grudnia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku 2009-01-11 15:52
Zarządzenie Nr 189/08 z 2 grudnia 2008 roku w sprawie zmian ogłoszenia konkursu ofert nz realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych 2009-01-11 15:03
Zarządzenie Nr 188/08 z 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok oraz zmian układu wykonawczego 2009-01-11 14:59
Zarządzenie Nr 187/08 z 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXII/185/08 z 28 listopada 2008 roku 2009-01-11 14:55
Zarządzenie Nr 186/08 z 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok oraz ustalenia układu budżetowego 2009-01-11 14:51
Zarządzenie Nr 185/08 z 27 listopada 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2009-01-11 14:46
Zarządzenie Nr 184/08 z 27 listopada 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2009-01-11 14:45
Zarządzenie Nr 183/08 z 27 listopada 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2009-01-11 14:42
Zarządzenie Nr 182/08 z 27 listopada 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2009-01-11 14:40
Zarządzenie Nr 181/08 z 21 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 2009-01-11 14:37
Zarządzenie Nr 180/08 z 21 listopada 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmain budżetu na 2008 rok 2009-01-11 14:35
Zarządzenie Nr 179/08 z 18 listopada 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia na własność gminy samochodu osobowego 2009-01-11 14:24
Zarządzenie Nr 177/08 z 18 listopada 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie udziału w przesięwzięciu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie 2009-01-11 14:22
Zarządzenie Nr 176/08 z 17 listopada 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2009-01-11 14:18
Zarządzenie Nr 178/08 z 17 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji do dokonania uzgodnień warunków i wysokości czynszu dzierzawnego 2008-11-22 15:31
Zarządzenie Nr 175/08 z 17 listopada 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy 2008-11-22 15:29
Zarządzenie Nr 174/08 z 17 listopada 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych ma terenie gminy 2008-11-22 15:27
Zarządzenie Nr 173/08 z 17 listopada 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podniotom nie należącym do sektora finansów publicznych na cele publiczne 2008-11-22 15:25
Zarządzenie Nr 172/08 z 17 listopada 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazy miejscowości 2008-11-22 15:22
Zarządzenie Nr 171/08 z 17 listopada 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazy miejscowości 2008-11-22 15:21
Zarządzenie Nr 170/08 z 17 listopada 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowosci Witkowo Pierwsze, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzedowej nazwy miejscowości 2008-11-22 15:19
Zarządzenie Nr 169/08 z 14 listopada 2008 roku w sprawie INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2008-11-22 15:13
Zarządzenie Nr 168/08 z 12 listopada 2008 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konsultacji 2008-11-22 15:07
Zarządzenie Nr 167/08 z 12 listopada 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta 2008-11-22 14:56
Zarządzenie Nr 166/08 z 12 listopada 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2008-11-22 14:54
Zarządzenie Nr 165/08 z 10 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomosci gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2008-11-22 14:51
Zarządzenie Nr 164/08 z 3 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji do dokonania uzgodnień warunków i wysokości czynszu dzierżawnego 2008-11-22 14:47
Zarządzenie Nr 163/08 z 31 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2008-11-20 17:36
Zarządzenie Nr 162/08 z 27 października 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-11-20 17:35
Zarządzenie Nr 161/08 z 13 października 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-11-20 17:33
Zarządzenie Nr 160/08 z 13 października 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Witko Drugie, w zwiazku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy majscowości 2008-11-20 17:31
Zarządzenie Nr 159/08 z 13 października 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2008-11-20 17:28
Zarządzenie Nr 158/08 z 11 października 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości 2008-11-20 17:26
Zarządzenie Nr 157/08 z 10 października 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński 2008-11-20 17:23
Zarządzenie Nr 156/08 z 10 października 2008 roku w sprawie powołania komisji do dokonania uzgodnień warunków i wysokości czynszu dzierzawnego 2008-11-20 17:24
Zarządzenie Nr 155/08 z 08 października 2008 roku dotyczace przygotowania uchwały w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych 2008-11-20 17:17
Zarządzenie Nr 154/08 z 06 października 2008 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzajacego 2008-11-20 17:14
Zarządzenie Nr 153/08 z 06 października 2008 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majatkowego 2008-11-20 17:11
Zarządzenie Nr 152/08 z 01 października 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WARCHLINO 2008-11-20 17:07
Zarządzenie Nr 151/08 z 01 października 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKALIN 2008-11-20 17:06
Zarządzenie Nr 150/08 z 01 października 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GOLINA 2008-11-20 17:05
Zarządzenie Nr 149/08 z 30 września 2008 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2009 r. 2008-11-20 17:01
Zarządzenie Nr 148/08 z 30 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2008-11-20 16:43
Zarządzenie Nr 147/08 z 30 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2008-11-20 16:42
Zarządzenie Nr 146/08 z 29 września 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XX/165/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 września 2008 r. 2008-11-20 16:21
Zarządzenie Nr 145/08 z 16 września 2008 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2008-11-20 16:15
Zarządzenie Nr 143/08 z 15 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2008-11-20 16:11
Zarządzenie Nr 142/08 z 15 września 2008 roku w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia konsultacji 2008-11-20 16:07
Zarządzenie Nr 144/08 z 15 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania dofinansowania z zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni scieków 2008-09-27 16:02
Zarządzenie Nr 141/08 z 11 września 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie zmian budzetu gminy na 2008 rok 2008-09-27 15:59
Zarządzenie Nr 140/08 z 11 września 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2008-09-27 15:56
Zarządzenie Nr 139/08 z 11 września 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrebie geodezyjnym Krapiel 2008-09-27 15:54
Zarządzenie Nr 138/08 z 10 września 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2008-09-27 15:52
Zarządzenie Nr 137/08 z 10 września 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2008-09-27 15:50
Zarządzenie Nr 136/08 z 2 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2008-09-27 15:46
Zarządzenie Nr 135/08 z 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu do zmian budżety gminy 2008-09-27 15:44
Zarządzenie Nr 134/08 z 29 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XIX/160/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. 2008-09-27 15:40
Zarządzenie Nr 124/08 z 11 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2008-09-27 15:30
Zarządzenie Nr 123/08 z 11 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2008-09-27 15:29
Zarządzenie Nr 122/08 z 11 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2008-09-27 15:28
Zarządzenie Nr 133/08 z 25 sierpnia 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008 r. 2008-08-30 15:14
Zarządzenie Nr 132/08 z 25 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2008-08-30 15:11
Zarządzenie Nr 131/08 z 19 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2008-08-30 15:09
Zarządzenie Nr 130/08 z 18 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2008-08-30 15:07
Zarządzenie Nr 129/08 z 18 sierpnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-08-30 15:03
Zarządzenie Nr 127/08 z 13 sierpnia 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r 2008-08-30 15:00
Zarządzenie Nr 126/08 z 13 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-08-30 14:57
Zarządzenie Nr 125/08 z 13 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-08-30 14:55
Zarządzenie Nr 121/08 z 11 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-08-30 14:52
Zarządzenie Nr 120/08 z 11 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-08-30 14:49
Zarządzenie Nr 119/08 z 11 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-08-30 14:47
Zarządzenie Nr 118/08 z 11 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko 2008-08-30 14:45
Zarządzenie Nr 117/08 z 11 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko 2008-08-30 14:43
Zarządzenie Nr 116/08 z 11 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewo 2008-08-30 14:42
Zarządzenie Nr 115/08 z 11 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skalin 2008-08-30 14:41
Zarządzenie Nr 114/08 z 11 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2008-08-30 14:38
Zarządzenie Nr 113/08 z 11 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2008-08-30 14:37
Zarządzenie Nr 112/08 z 8 sierpnia 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 2008-08-30 14:35
Zarządzenie Nr 111/08 z 4 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOMOŚCI SOWNO 2008-08-30 14:21
Zarządzenie Nr 110/08 z 4 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOMOŚCI POCZERNIN 2008-08-30 14:19
Zarządzenie Nr 109/08 z 4 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOMOŚCI STRACHOCIN 2008-08-30 14:18
Zarządzenie Nr 108/08 z 4 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOMOŚCI ŻAROWO 2008-08-30 14:15
Zarządzenie Nr 107/08 z 4 sierpnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przeniesienia za wynagrodzeniem prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz samoistnego posiadacza 2008-08-30 14:13
Zarządzenie Nr 106/08 z 1 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych 2008-08-30 14:02
Zarządzenie Nr 105/08 z 31 lipca 2008 roku w sprawie zmain budzetu gminy na 2008 r. oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-08-30 13:58
Zarządzenie Nr 104/08 z 16 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sownie 2008-08-30 13:55
Zarządzenie Nr 102/08 z 3 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2008-08-30 13:52
Zarządzenie Nr 100/08 z 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmain budzetu gminy na 2008 r. oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-08-30 13:45
Zarządzenie Nr 99/08 z 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji do dokonania uzgodnień warunków i wysokości czynszu dzierżawnego 2008-08-30 13:42
Zarządzenie Nr 98/08 z 24 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2008-08-30 13:39
Zarządzenie Nr 97/08 z 24 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2008-08-30 13:37
Zarządzenie Nr 96/08 z 24 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2008-08-30 13:34
Zarządzenie Nr 92/08 z 16 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVIII/123/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 r. 2008-08-30 13:30
Zarządzenie Nr 95/08 z 17 czerwca 2008 roku w sprawie przejęcia do użytkowania części nieruchomości 2008-08-30 13:23
Zarządzenie Nr 94/08 z 17 czerwca 2008 roku o zmainie zarzadzenia w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali użytkowych 2008-08-30 13:20
Zarządzenie Nr 101/08 z 2 lipca 2008 roku w sprawie odwołania pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gminnej 2008-07-02 22:19
Zarządzenie Nr 93/08 z 16 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 2008-06-18 08:11
Zarządzenie Nr 91/08 z 16 czerwca 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2008-06-18 08:09
Zarządzenie Nr 90/08 z 9 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji 2008-06-18 08:05
Zarządzenie Nr 89/08 z 5 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skalin 2008-06-18 08:03
Zarządzenie Nr 88/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2008-06-18 08:03
Zarządzenie Nr 87/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno 2008-06-18 07:59
Zarządzenie Nr 86/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno 2008-06-18 07:58
Zarządzenie Nr 85/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-06-18 07:55
Zarządzenie Nr 84/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-06-18 07:54
Zarządzenie Nr 83/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-18 07:53
Zarządzenie Nr 82/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-18 07:50
Zarządzenie Nr 81/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-18 07:49
Zarządzenie Nr 80/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-18 07:45
Zarządzenie Nr 79/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-18 07:43
Zarządzenie Nr 78/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-18 07:42
Zarządzenie Nr 77/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-18 07:40
Zarządzenie Nr 76/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzedzice 2008-06-18 07:37
Zarządzenie Nr 75/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-18 07:35
Zarządzenie Nr 74/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-18 07:34
Zarządzenie Nr 73/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-18 07:32
Zarządzenie Nr 72/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego 2008-06-18 07:28
Zarządzenie Nr 71/08 z 4 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budzetu gminy na 2008 rok 2008-06-18 07:25
Zarządzenie Nr 70/08 z 2 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Strzyżna" . 2008-06-18 07:24
Zarządzenie Nr 69/08 z 2 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia 2008-06-18 07:22
Zarządzenie Nr 68/08 z 2 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przejęcia na własność gminy samochodu osobowego 2008-06-18 07:19
Zarządzenie Nr 67/08 z 2 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stargard Szczeciński udzialanych w ramach pomocy de minimis. 2008-06-18 07:16
Zarządzenie Nr 66/08 z 2 czerwca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uzytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 2008-06-18 07:14
Zarządzenie Nr 63/08 z 20 maja 2008 roku w sprawie ustanowienia warunków w konkursie na NAJESTETYCZNIEJSZĄ WIEŚ W GMINIE STARGARD 2008-06-04 21:11
Zarządzenie Nr 65/08 z 26 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmiana w układzie wykonawczym 2008-06-01 17:40
Zarządzenie Nr 64/08 z 23 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 2008-06-01 17:39
Zarządzenie Nr 62/08 z 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmaina w układzie wykonawczym 2008-06-01 17:35
Zarządzenie Nr 61/08 z 25 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 2008-06-01 17:31
Zarządzenie Nr 60/08 z 24 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego w obrębie Witkowo. 2008-06-01 17:31
Zarządzenie Nr 59/08 z 17 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty dzierżawy 2008-06-01 17:27
Zarządzenie Nr 58/08 z 17 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego w obrębie Witkowo. 2008-06-01 17:24
Zarządzenie Nr 57/08 z 17 kwietnia 2008 roku w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych 2008-06-01 17:21
Zarządzenie Nr 56/08 z 10 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2008-04-13 20:39
Zarządzenie Nr 55/08 z 10 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2008-04-13 20:37
Zarządzenie Nr 54/08 z 10 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2008-04-13 20:36
Zarządzenie Nr 53/08 z 10 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo, w zwiazku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2008-04-13 20:34
Zarządzenie Nr 52/08 z 10 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko, w zwiazku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2008-04-13 20:32
Zarządzenie Nr 51/08 z 8 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2008-04-13 20:31
Zarządzenie Nr 50/08 z 7 kwietnia 2008 roku datyczace przydotowania projektu uchwały o przystąpieniu do partnerstwa i realizacji projektu "Wiejskie Ogniska Przedszkolne" 2008-04-13 20:30
Zarządzenie Nr 49/08 z 7 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2008-04-13 20:29
Zarządzenie Nr 48/08 z 31 marca 2008 roku w sprawie zmain budzetu gminy na 2008 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. 2008-04-13 20:28
Zarządzenie Nr 47/08 z 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVI/109/08 z dnai 28 marca 2008 r 2008-04-13 20:26
Zarządzenie Nr 46/08 z 20 marca 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmainy Studium uwarunkowac i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrebach geodezyjnych Strzyżno i Kurcewo 2008-04-13 20:05
Zarządzenie Nr 45/08 z 20 marca 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2007 r 2008-04-13 20:02
Zarządzenie Nr 44/08 z 18 marca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r 2008-04-13 19:59
Zarządzenie Nr 43/08 z 18 marca 2008 roku w sprawie stawek czynszu najmu lokali użytkowych - świetlice 2008-04-13 19:56
Zarządzenie Nr 42/08 z 12 marca 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników szkoły nie bedących nauczycielam 2008-04-13 19:55
Zarządzenie Nr 41/08 z 12 marca 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników OAS i GOPS 2008-04-13 19:54
Zarządzenie Nr 40/08 z 12 marca 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia konsultacji 2008-04-13 19:47
Zarządzenie Nr 39/08 z 10 marca 2008 roku w sprawie projektu uchwały dotyczacej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 2008-03-13 15:46
Zarządzenie Nr 38/08 z 6 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-03-13 15:43
Zarządzenie Nr 37/08 z 6 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-03-13 15:41
Zarządzenie Nr 36/08 z 6 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-03-13 15:39
Zarządzenie Nr 35/08 z 29 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 lutego 2008 roku. 2008-03-07 17:05
Zarządzenie Nr 34/08 z 20 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok 2008-03-07 17:03
Zarządzenie Nr 33/08 z 18 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński 2008-03-07 17:01
Zarządzenie Nr 32/08 z 18 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skalin 2008-03-07 16:59
Zarządzenie Nr 31/08 z 18 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2008-03-07 16:57
Zarządzenie Nr 29/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przyznawania środków GFOŚiGW przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków 2008-03-07 16:56
Zarządzenie Nr 28/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 2008-03-07 16:51
Zarządzenie Nr 27/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom 2008-03-07 16:49
Zarządzenie Nr 26/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokośc dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli 2008-03-07 16:47
Zarządzenie Nr 25/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zmiany budżetu gminy stargard szczeciński na 2008 rok 2008-03-07 16:45
Zarządzenie Nr 24/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 2008-03-07 16:42
Zarządzenie Nr 22/08 z 4 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2008-03-07 16:38
Zarządzenie Nr 21/08 z 4 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dorzecza Iny 2008-03-07 16:36
Zarządzenie Nr 30/08 z 11 lutego 2008 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14000 euro 2008-02-15 17:56
Zarządzenie Nr 23/08 z 7 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku 2008-02-15 17:47
Zarządzenie Nr 20/08 z 25 stycznia 2008 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postepowania sprawdzającego 2008-02-15 17:45
Zarządzenie Nr 19/08 z 25 stycznia 2008 roku w sprawie wykazu stanowisk z którymi łaczy sie możliwość dostępu do informacju niejawnych, oznaczonych klauzulami tajnosci 2008-02-15 17:42
Zarządzenie Nr 18a/08 z 25 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2008-02-15 17:41
Zarządzenie Nr 18/08 z 25 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2008-02-15 17:38
Zarządzenie Nr 17/08 z 25 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia czynszu najmu lokalu mieszkalnego 2008-02-15 17:37
Zarządzenie Nr 16/08 z 25 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego 2008-02-15 17:35
Zarządzenie Nr 15/08 z 18 stycznia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia projektów dofinansowanych przez Europejski fundusz Społeczny 2008-02-15 17:33
Zarządzenie Nr 14/08 z 18 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok 2008-02-15 17:28
Zarządzenie Nr 13/08 z 18 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok 2008-02-15 16:41
Zarządzenie Nr 12/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin 2008-02-15 16:34
Zarządzenie Nr 11/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Święte 2008-02-15 16:32
Zarządzenie Nr 10/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno 2008-02-15 16:31
Zarządzenie Nr 9/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin 2008-02-15 16:29
Zarządzenie Nr 8/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino 2008-02-15 16:28
Zarządzenie Nr 7/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko 2008-02-15 16:26
Zarządzenie Nr 6/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin 2008-02-15 16:25
Zarządzenie Nr 5/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Święte 2008-02-15 16:23
Zarządzenie Nr 4/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino 2008-02-15 16:22
Zarządzenie Nr 3/08 z 14 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2008-02-15 16:18
Zarządzenie Nr 2/08 z 10 stycznia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2008-02-15 16:15
Zarządzenie Nr 1/08 z 7 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty dzierżawy 2008-02-15 16:12