Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (10) X/07 z 14 września 2007 r.

PORZĄDEK OBRAD
X SESJI RADY GMINY
Stargard Szczeciński
 
 dnia 14 września 2007r.
 

1. Sprawy regulaminowe

 - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 - przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

 - zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

 - zatwierdzenie  porządku obrad

2. Podsumowanie IX edycji konkursu „ Na najestetyczniejszą Zagrodę Wiejską w roku 2007 „ – wręczenie nagród

3. Interpelacje radnych

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gmin do Związku Gmin Dorzecza Iny

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie gmin ze Związku Gmin Dorzecza Iny  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia kwoty poręczenia  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Rozwoju Miejscowości Pęzino” gmina Stargard Szczeciński

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody

   „ Ozy Kiczarowskie „

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia

10.Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

11.Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego  

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim

13.Informacja Wójta Gminy o zagospodarowaniu przejmowanego mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych

     Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

14.Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za I-sze półrocze 2007 roku oraz ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2007/2008

     Stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

15.Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy

     Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

16.Analiza realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2007 roku

     Opinia Komisji Rewizyjnej

17.Ocena finansowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

     Opinia Komisji Rewizyjnej 

18.Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

19.Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

20.Odpowiedzi na interpelacje radnych  

21.Wolne wnioski i pytania

22.Sprawy różne

23.Ustalenie terminu następnej sesji

24.Zamknięcie obrad sesji 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-09-2007 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 10-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2007 11:04