Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w obrębie Rogowo

W Y K A Z
 

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

1. Nieruchomość nie zabudowana oznaczona numerem działki 57 o pow. 0,21 hapołożona w obrębie Rogowo, objęta księgą wieczystą KW Nr 49332, z przeznaczeniem na cele rolne.

 
cena wywoławcza                                                                        1 540,00
 
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.
W stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński działka ta położona jest na terenach gruntów ornych. Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są sklasyfikowane jako grunty orne PsV i N (0,21 ha),
 
 
Warunki nabycia

1.      Cenę sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabywca ustala się
w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

2.      Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

3.      Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden
z następujących warunków:

-       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

-       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 
 
 
 
 

Okres publikacji :

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.

od dnia 9 sierpnia 2007 r.

do dnia 30 sierpnia 2007 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-08-2007 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-03-2009 22:05