Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr ( 7) VII/07 z 27 kwietnia 2007 r.

 
PORZĄDEK OBRAD
VII SESJI RADY GMINY
Stargard Szczeciński
 
 dnia 27 kwietnia 2007r.
 
 
 
1.Sprawy regulaminowe
 - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 - przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 - zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad
 - zatwierdzenie  porządku obrad
2.Interpelacje radnych
3.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok:
    a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
    b) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy
    c) treść wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
    d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
        absolutorium   
4.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich
    Euroregionu Pomerania
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy
   Stargard Szczeciński i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności , do których nie
   stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych
   należności , a także wskazania organów do tego uprawnionych
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
8.Ocena stanu dróg po okresie zimowym oraz plan budowy i remontów
   Opinia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu
9.Ocena funkcjonowania bibliotek ,świetlic wiejskich , placówek upowszechniania
    kultury oraz kultury fizycznej
   Stanowisko komisji socjalno-porządkowej i oświaty  
10.Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
11.Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
12.Odpowiedzi na interpelacje radnych  
13.Wolne wnioski i pytania
14.Sprawy różne
15.Ustalenie terminu następnej sesji
16.Zamknięcie obrad sesji 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 20-04-2007 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Lange 20-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2007 08:29