Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr ( 4) IV/07 z 26 stycznia 2007 r.

PORZĄDEK OBRAD
IV SESJI RADY GMINY
Stargard Szczeciński
dnia 26 stycznia 2007 r.
1.Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad
- zatwierdzenie porządku obrad
2.Interpelacje radnych
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/66/03 Rady Gminy Stargard
   Szczeciński z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o
 charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów
   wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich
10.Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy
    Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
11.Analiza informacji o wypłatach dodatków mieszkaniowych za rok 2006
    Opinia Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty
12.Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców
    Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty
13.Ocena realizacji uchwał rady gminy za rok 2006
    Opinia Komisji Rewizyjnej
14.Informacja o zgłaszanych do Urzędu Gminy skargach i wnioskach kierowanych przez obywateli za rok 2006
   Opinia Komisji Rewizyjnej
15.Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
16.Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
17.Odpowiedzi na interpelacje radnych
18.Wolne wnioski i pytania
19.Sprawy różne
20.Ustalenie terminu następnej sesji
21.Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 22-03-2007 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 22-03-2007 08:16