Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 141/07 z 10 grudnia 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2007-2013 2008-02-15 18:33
Zarządzenie Nr 142/07 z 10 grudnia 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 2008-02-15 18:29
Zarządzenie Nr 146/07 z 14 grudnia 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2007 2008-02-15 18:27
Zarządzenie Nr 145/07 z 14 grudnia 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok 2008-02-15 18:26
Zarządzenie Nr 150/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji 2008-02-15 18:20
Zarządzenie Nr 151/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji 2008-02-15 18:19
Zarządzenie Nr 158/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego nudżetu do uchwały Nr XIII/72/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 grudnia 2008 roku 2008-02-15 18:16
Zarządzenie Nr 157/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2008-02-15 18:13
Zarządzenie Nr 156/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-01-04 18:14
Zarządzenie Nr 155/07 z 21 grudnia 2007 roku wyrażające stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej na 2008 rok. 2008-01-04 18:08
Zarządzenie Nr 154/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych 2008-01-04 18:04
Zarządzenie Nr 153/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2008-01-04 18:03
Zarządzenie Nr 152/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2008-01-04 18:01
Zarządzenie Nr 149/07 z 17 grudnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze pierwszwgo przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2008-01-04 17:59
Zarządzenie Nr 148/07 z 17 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji 2008-01-04 17:56
Zarządzenie Nr 147/07 z 12 grudnia 2007 roku w sprawie upoważnienie kierownika OAS do realizacji programu "Uczeń na wsi..." 2008-01-04 17:54
Zarządzenie Nr 144/07 z 14 grudnia 2007 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. 2008-01-04 17:48
Zarządzenie Nr 140/07 z 10 grudnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą-Miastem Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego... 2008-01-04 17:42
Zarządzenie Nr 139/07 z 6 grudnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarzadowymi..." 2008-01-04 17:39
Zarządzenie Nr 138/07 z 6 grudnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Społecznych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2008 2008-01-04 17:36
Zarządzenie Nr 137/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali uzytkowych 2008-01-04 17:32
Zarządzenie Nr 136/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Koszewie 2008-01-04 17:29
Zarządzenie Nr 133/07 z 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2008-01-04 17:27
Zarządzenie Nr 132/07 z 30 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2008-01-04 17:25
Zarządzenie Nr 131/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej, pojazdem niebędącym własnościa pracodawcy. 2008-01-04 17:20
Zarządzenie Nr 129/07 z 27 listopada 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stargard Szczeciński 2008-01-04 17:15
Zarządzenie Nr 127/07 z 16 listopada 2007 roku w sprawie przekazania w użyczenie szatni sportoej wraz z zapleczem gospodarczym położonej w Pęzinie 2008-01-04 17:09
Zarządzenie Nr 126/07 z 16 listopada 2007 roku w sprawie przekazania w użyczenie szatni sportoej wraz z zapleczem gospodarczym położonej w Grzędzicach 2008-01-04 17:08
Zarządzenie Nr 135/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2007-12-06 12:52
Zarządzenie Nr 134/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2007-12-06 12:50
Zarządzenie Nr 130/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. 2007-12-02 18:44
Zarządzenie Nr 128/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu 2007-12-02 18:36
Zarządzenie Nr 125/07 z 15 listopada 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na 2008 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2007-12-02 18:33
Zarządzenie Nr 124/07 z 14 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-20013 2007-12-02 18:29
Zarządzenie Nr 123/07 z 12 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2007-12-02 18:26
Zarządzenie Nr 122/07 z 12 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 2007-12-02 18:23
Zarządzenie Nr 121/07 z 12 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie obnizenia ceny skupu 1 dt żyta 2007-12-02 18:20
Zarządzenie Nr 120/07 z 12 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej 2007-12-02 18:17
Zarządzenie Nr 119/07 z 12 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej 2007-12-02 18:13
Zarządzenie Nr 118/07 z 9 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy 2007-12-02 18:11
Zarządzenie Nr 116/07 z 29 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego 2007-12-02 18:07
Zarządzenie Nr 115/07 z 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XI/60/07 2007-12-02 18:05
Zarządzenie Nr 114/07 z 19 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. 2007-12-02 17:59
Zarządzenie Nr 112/07 z 15 października 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/262/06 w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porzadku na terenie gminy 2007-12-02 17:56
Zarządzenie Nr 111/07 z 15 października 2007 roku w sprawie projektu uchwały dotyczacej przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiczarowo 2007-12-02 17:52
Zarządzenie Nr 110/07 z 15 października 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2007-12-02 17:49
Zarządzenie Nr 109/07 z 15 października 2007 roku w sprawie projektu uchwały uchwały dotyczacej okreslenia zasad udzialania dotacji na sfinansowanie prac koserwatorskich, restauratorskuch lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym w rejest zabytków 2007-12-02 17:45
Zarządzenie Nr 108/07 z 12 października 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego 2007-12-02 17:41
Zarządzenie Nr 107/07 z 12 października 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego 2007-12-02 17:37
Zarządzenie Nr 106/07 z 12 października 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. 2007-12-02 17:29
Zarządzenie Nr 104/07 z 2 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego 2007-12-02 17:24
Zarządzenie Nr 103/07 z 2 października 2007 roku dotyczace przygotowanua projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy 2007-12-02 17:19
Zarządzenie Nr 113/07 z 18 października 2007 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2007-10-18 13:58
Zarządzenie Nr 105/07 z 9 października 2007 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2007-10-15 09:26
Zarządzenie Nr 102/07 z 28 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2007-10-14 17:52
Zarządzenie Nr 101/07 z 28 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. 2007-10-14 17:40
Zarządzenie Nr 100/07 z 26 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2007-10-14 17:36
Zarządzenie Nr 99/07 z 21 września 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński 2007-10-14 17:34
Zarządzenie Nr 98/07 z 19 września 2007 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budzetu Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. 2007-10-14 17:31
Zarządzenie Nr 97/07 z 19 września 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2007-10-14 17:25
Zarządzenie Nr 96/07 z 19 września 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2007-10-14 17:23
Zarządzenie Nr 95/07 z 14 września 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizcji celów publicznych. 2007-10-14 17:20
Zarządzenie Nr 91/07 z 5 września 2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 2007-10-14 17:18
Zarządzenie Nr 93/07 z 14 września 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego 2007-09-19 19:05
Zarządzenie Nr 92/07 z 14 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budzetu gminy. 2007-09-19 19:00
Zarządzenie Nr 90/07 z 5 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Rozporzadzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Ozy Kiczrowskie" 2007-09-19 18:57
Zarządzenie Nr 89/07 z 3 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Pęzino. 2007-09-19 18:53
Zarządzenie Nr 88/07 z 3 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie procedury uchalania budżetu gminy 2007-09-19 18:51
Zarządzenie Nr 87/07 z 3 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie gmin do Zwiazku Gmin Dorzecza Iny 2007-09-19 18:50
Zarządzenie Nr 86/07 z 3 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie gmin do Zwiazku Gmin Dorzecza Iny 2007-09-19 18:48
Zarządzenie Nr 85/07 z 3 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany kwoty poręczenia 2007-09-19 18:45
Zarządzenie Nr 84/07 z 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie wyboru ławników 2007-09-19 18:42
Zarządzenie Nr 83/07 z 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2007-09-19 18:40
Zarządzenie Nr 82/07 z 27 sierpnia 2007 roku w sprawie przygotowania uchwały w sprawie użyczenia budynków użytkowych 2007-09-19 18:38
Zarządzenie Nr 81/07 z 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 2007-09-19 18:35
Zarządzenie Nr 80/07 z 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej 2007-09-19 18:34
Zarządzenie Nr 79/07 z 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonamia budżetu gminy za I półrocze 2007 r. 2007-09-19 18:32
Zarządzenie Nr 78/07 z 3 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 58/07 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 czerwca 2007 r. 2007-08-19 15:51
Zarządzenie Nr 77/07 z 20 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2007-08-19 15:48
Zarządzenie Nr 76/07 z 20 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2007-08-19 15:44
Zarządzenie Nr 75/07 z 20 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2007-08-19 15:42
Zarządzenie Nr 74/07 z 2 lipca 2007 roku w sprawie odpłatności za udostępnienie świetlic wiejskich, stanowiących mienie gminy 2007-07-20 16:30
Zarządzenie Nr 72/07 z 2 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego. 2007-07-08 19:22
Zarządzenie Nr 71/07 z 29 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy do uchwały Nr IX/45/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 czerca 2007 roku. 2007-07-08 19:18
Zarządzenie Nr 70/07 z 29 czerwca 2007 roku w sprawie w budżecie Gminy Stargard Szczeciński na 2007 rok oraz zmian w układzie wykonawczym. 2007-07-08 19:07
Zarządzenie Nr 69/07 z 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2007-07-08 18:58
Zarządzenie Nr 67/07 z 20 czerwca 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. 2007-07-08 18:56
Zarządzenie Nr 63/07 z 18 czerwca 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały nrady gminy w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard Szczeciński za pierwsze półrocze roku budżetowego. 2007-07-08 18:47
Zarządzenie Nr 68/07 z 20 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej 2007-06-23 15:25
Zarządzenie Nr 66/07 z 20 czerwca 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok 2007-06-23 15:24
Zarządzenie Nr 65/07 z 18 czerwca 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy zmieniające Uchwałe Nr V/26/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia. 2007-06-23 15:14
Zarządzenie Nr 64/07 z 18 czerwca 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia kwoty poręczenia 2007-06-23 15:12
Zarządzenie Nr 62/07 z 18 czerwca 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrazenia zgody na odstąpienie od obowiazku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiacej własność gminy 2007-06-23 15:06
Zarządzenie Nr 61/07 z 11 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej 2007-06-23 14:59
Zarządzenie Nr 60/07 z 11 czerwca 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławaników 2007-06-23 14:58
Zarządzenie Nr 59/07 z 8 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości wywoławczej stawki najmu lokalu użytkowego - sklep przeznaczonego do oddania w najem w drodzerokowań. 2007-06-23 14:56
Zarządzenie Nr 58/07 z 28 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2007-06-06 07:54
Zarządzenie Nr 57/07 z 31 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budzetu gminy 2007-06-06 07:50
Zarządzenie Nr 56/07 z 30 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego 2007-06-06 07:48
Zarządzenie Nr 55/07 z 28 maja 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2007-06-06 07:42
Zarządzenie Nr 54/07 z 28 maja 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2007-06-06 07:40
Zarządzenie Nr 53/07 z 28 maja 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2007-06-06 07:39
Zarządzenie Nr 52/07 z 28 maja 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2007-06-06 07:37
Zarządzenie Nr 50/07 z 28 maja 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2007-06-06 07:36
Zarządzenie Nr 51/07 z 28 maja 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2007-06-06 07:34
Zarządzenie Nr 49/07 z 21 maja 2007 roku w sprawie ustanowienia warunków uczestnictwa w konkursie 2007-06-06 07:31
Zarządzenie Nr 48/07 z 17 maja 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia zadań remontowych o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy. 2007-06-06 07:27
Zarządzenie Nr 47/07 z 11 maja 2007 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2007-06-06 07:21
Zarządzenie Nr 46/07 z 11 maja 2007 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pęzinie Filia w Barzkowicach 2007-06-06 07:18
Zarządzenie Nr 45/07 z 11 maja 2007 roku w sprawie ustalenia planu sieci sześcioletnich szkół podstawowych oraz granic ich obwodów 2007-06-06 07:16
Zarządzenie Nr 44/07 z 7 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-06-06 07:14
Zarządzenie Nr 43/07 z 7 maja 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok. 2007-06-06 07:12
Zarządzenie Nr 42/07 z 7 maja 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2007-06-06 07:11
Zarządzenie Nr 41/07 z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2007-05-02 14:38
Zarządzenie Nr 40/07 z 23 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-05-02 14:37
Zarządzenie Nr 39/07 z 13 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-05-02 14:35
Zarządzenie Nr 38/07 z 11 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany w zespole roboczym do opracowania projektu Strategii rozwiazywania problemów społecznych w Stargardzie Szczecińskim. 2007-05-02 14:34
Zarządzenie Nr 37/07 z 3 kwietnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania sołtysom diet. 2007-05-02 14:33
Zarządzenie Nr 36/07 z 30 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2007-05-02 14:32
Zarządzenie Nr 35/07 z 28 marca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2007-05-02 14:31
Zarządzenie Nr 34/07 z 28 marca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2007-05-02 14:30
Zarządzenie Nr 33/07 z 28 marca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2007-05-02 14:29
Zarządzenie Nr 32/07 z 28 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-05-02 14:28
Zarządzenie Nr 31/07 z 28 marca 2007 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2007-05-02 14:26
Zarządzenie Nr 30/07 z 28 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr VI/29/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 marca 2007 roku. 2007-05-02 13:49
Zarządzenie Nr 29/07 z 23 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego - sklep w Strachocinie 44. 2007-05-02 13:46
Zarządzenie Nr 28/07 z 23 marca 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie określania zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Stargard Szczeciński 2007-05-02 13:40
Zarządzenie Nr 27/07 z 23 marca 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-05-02 13:38
Zarządzenie Nr 26/07 z 20 marca 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wezwania do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. 2007-05-02 13:34
Zarządzenie Nr 25/07 z 20 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r. 2007-05-02 13:26
Zarządzenie Nr 24/07 z 16 marca 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. 2007-05-02 13:14
Zarządzenie Nr 23/07 z 12 marca 2007 roku w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2007-05-02 13:10
Zarządzenie Nr 22/07 z 12 marca 2007 roku w sprawie zmiany "Regulaminu naboru na wolne stanowisko merytoryczne i kierownicze w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński" 2007-03-13 09:45
Zarządzenie Nr 21/07 z 7 marca 2007 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy uchylajacej uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej 2007-03-13 09:42
Zarządzenie Nr 20/07 z 23 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2007-03-13 09:38
Zarządzenie Nr 19/07 z 20 lutego 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie udzielenia rekomendacji do reprezentowania Gminy Stargard szczeciński w Stowarzyszeniu. 2007-03-13 09:36
Zarządzenie Nr 18/07 z 20 lutego 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do Stowarzyszenia. 2007-03-13 09:33
Zarządzenie Nr 17/07 z 12 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego-sklep, przeznaczonego do oddania w najem. 2007-02-22 17:52
Zarządzenie Nr 16/07 z 12 lutego 2007 roku w sprawie projektu uchwały dot. upoważnienia do reprezentowania gminy na Walnym Zgromadzeniu Komunalnego Zwiazku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania" 2007-02-22 17:51
Zarządzenie Nr 15/07 z 5 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pęzinie Filia w Barzkowicach 2007-02-22 17:48
Zarządzenie Nr 14/07 z 31 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz amian w układzie wykonawczym 2007-02-06 18:12
Zarządzenie Nr 13/07 z 29 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr IV/22/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 stycznia 2007 roku. 2007-02-06 18:10
Zarządzenie Nr 12/07 z 22 stycznia 2007 roku w sprawie przygotowania uchwały rady gminy w sprawie zmian uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich. 2007-02-06 18:09
Zarządzenie Nr 11/07 z 19 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok. 2007-02-06 18:07
Zarządzenie Nr 10/07 z 18 stycznia 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do spraw gospodarowania środkami z ZFŚS 2007-01-19 17:56
Zarządzenie Nr 9/07 z 18 stycznia 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu na 2007 rok. 2007-01-19 17:54
Zarządzenie Nr 8/07 z 15 stycznia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2007-01-19 17:51
Zarządzenie Nr 8/07 z 15 stycznia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów aydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2007-01-19 17:41
Zarządzenie Nr 7/07 z 15 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok 2007-01-19 17:48
Zarządzenie Nr 6/07 z 12 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 2007-01-19 17:47
Zarządzenie Nr 5/07 z 12 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia czynszu najmu lokalu mieszkalnego 2007-01-19 17:45
Zarządzenie Nr 4/07 z 12 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odsrąpienie od obowiazku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy 2007-01-19 17:44
Zarządzenie Nr 3/07 z 9 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2007-01-19 17:40
Zarządzenie Nr 2/07 z 2 stycznia 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-01-19 17:20