Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

GNR - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Kierownik referatu: Roman Kinasz

Tel. 915613432, 915613415, 915613416

Pok. 310; Rynek Staromiejski 5

Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy w szczególności:

1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy;

2) sprawy komunalizacji mienia, scalania i podziału nieruchomości;

3) sprawy dotyczące zwiększania gminnego zasobu nieruchomości;

4) prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości;

5) prowadzenie rejestru mienia gminnego;

6) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze;

7) prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych;

8) prowadzenie spraw związanych ze spisami rolnymi;

9) sprawy melioracji;

10) sprawy związane z leśnictwem, zalesianiem, łowiectwem;

11) sprawy związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie, a także zapobieganie zagrożeń środowiska;

12) prowadzenie kontroli w zakresie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;

13) wydawanie zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych;

14) przygotowanie dokumentów umożliwiających poświadczenie oświadczeń rolników  związanych z zakupem użytków rolnych;

15) prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt;

16) prowadzenie spraw związanych z organizacją grzebowisk i utylizacją padłych zwierząt;

17) współpraca z inspekcją weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

18) sporządzanie  list uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej;

19) organizowanie i koordynowanie zadań związanych z przeprowadzaniem spisu powszechnego;

20) sprawy utrzymania porządku i czystości w gminie oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie;

21) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony złóż mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie;

22) nadzór nad uprawami maku i konopi;

23) prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-10-2004 21:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Przybyszewska 20-12-2019 09:22