Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

GKI - Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Kierownik referatu: Beata Wilk

Tel. 915613426, 915613427, 915613429

Pok. 211; Rynek Staromiejski 5

         Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji należy w szczególności:

1) koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie;

2) prowadzenie spraw określonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych;

3) dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu;

4) opracowywanie planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego;

5) współdziałanie z samorządem powiatowym w sprawach nadzoru urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego;

6) wydawanie decyzji lokalizacyjnych inwestycji o charakterze lokalnym;

7) prowadzenie spraw związanych z nazwami miejscowości, ulic, placów;

8) prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości;

9) prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic miejscowości;

10) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków;

11) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych, programów rewitalizacji;

12) prowadzenie spraw dotyczących dróg gminnych i oświetlenia drogowego;

12) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ruchu drogowym;

13) sprawy związane z cmentarzami komunalnymi;

14) gospodarowanie mieniem gminnym, które nie zostało przekazane innym użytkownikom;

15) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego;

16)  współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, stowarzyszeniami i innym organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w zakresie ochrony zabytków;

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-10-2004 21:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 30-11-2018 08:14