Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

FN - Referat Finansowy

Skarbnik: Bernadeta Kubicka

Tel. 915613417, 915613418, 915613419

915613420, 915613421, 915613414

Pok. 205, 206, 208, Rynek Staromiejski 5

         Do zadań Referatu Finansów należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał budżetowych i projektów uchwał w zakresie podatków,  opłat oraz pomocy publicznej;

2) analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie o zmiany w budżecie;

3) prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy;

4) prowadzenie obsługi kasowej;

5) prowadzenie księgowości urzędu;

6) prowadzenie obsługi finansowej ochotniczych straży pożarnych;

7) prowadzenie ewidencji podatków pobieranych przez gminę w oparciu o złożone deklaracje podatkowe, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty;

8) dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych;

9) prowadzenie ewidencji wniosków podatników:

    a) o zastosowaniu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym,

    b) o zastosowaniu ulg w zapłacie podatków tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty;

10) wystawianie faktur VAT księgowanie ich zapłaty;

11) sprawowanie nadzoru nad poborem podatków w tym również rozliczanie inkasentów poboru podatków;

12) prowadzenie windykacji podatków i opłat lokalnych i innych należności pieniężnych;

13) przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola, sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) prowadzenie spraw związanymi z udzielonymi i otrzymanymi kredytami, pożyczkami, poręczeniami, gwarancjami;

15) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie funduszy celowych;

16) prowadzenie spraw finansowych dotyczących uzyskania funduszy z Unii Europejskiej, właściwego ich rozliczania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami;

17) prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych;

18) prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników;

19) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników;

20) wystawianie zaświadczeń interesantom w zakresie finansów oraz podatków i opłat;

21) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców w tym prowadzenie współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

22) analiza wykorzystania przekazanych dotacji dla podległych jednostek i jej rozliczanie we współpracy z innymi referatami;

23) rozliczanie we współpracy z innymi referatami środków finansowych przekazanych na działalność pożytku publicznego;

24) współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i realizacji dochodów budżetowych;

25) prowadzenie ewidencji środków trwałych;

26) prowadzenie księgowości i obsługi kasowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-10-2004 21:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-07-2020 09:31