Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (41) XLI/06 z 29 września 2006


PORZĄDEK OBRAD

XLI SESJI RADY GMINY

Stargard Szczeciński

dnia 29 września 2006 r.

1. Sprawy regulaminowe :

-otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,

-przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji ,

-zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad ,

-zatwierdzenie porządku obrad .

2. Podsumowanie VIII edycji konkursu „ Na najestetyczniejszą Zagrodę Wiejską w roku 2006 „ - wręczenie nagród .

3. Informacja Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego z przebiegu „ Drugiego Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem „

4. Interpelacje radnych .

5. Podjęcie uchwały sprawie nadania Szkole Podstawowej w Grzędzicach imienia Jana Pawła II

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków : za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego , za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , a także wysokości dodatku mieszkaniowego , szczegółowe zasady jego przyznania i wypłacenia oraz przyznania nagród przez organ prowadzący i dyrektora szkoły .

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia zgody umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę .

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargu na dzierżawę .

11.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji w zakresie adaptacji budynku byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Sułkowie .

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne .

13.Informacja Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

14.Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za I-sze półrocze 2006 roku oraz ocena Przygotowania szkół do roku szkolnego 2006/2007

Stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

15. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie gminy ( wyjazd komisji w teren )

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

16.Analiza realizacji budżetu gminy za I -sze półrocze 2006 roku .

Opinia Komisji Rewizyjnej

17.Analiza Ośrodka Administracyjnego Szkół w zakresie realizacji budżetu .

Opinia Komisji Rewizyjnej

18.Informacja Wójta Gminy o działaniach od ostatniej sesji .

19.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o poczynaniach od ostatniej sesji .

20.Odpowiedzi na interpelacje radnych .

21.Wolne wnioski i zapytania .

22.Sprawy różne .

23.Ustalenie terminu następnej sesji .

24.Zamknięcie obrad sesji .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-09-2006 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2006 09:28