Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, instalacją zasilenia elektroenergetycznego i oświetlenia terenu przepompowni, zlokalizowanej na terenie działek nr 250/13, 250/52, 251/2, 250/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard
2 Wyniki głosowań XIV sesji Rady Gminy
3 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu
4 BADANIE ANKIETOWE
5 Inspektor do spraw księgowych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard
6 OBWIESZCZENIE -wydanie decyzji nie może nastąpić w ustawowym terminie.
7 Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW i powierzchnią zabudowy do 8,0 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 237/1, obręb Żarowo, gmina Stargard
8 Projekty uchwał pod obrady XIV sesji Rady Gminy Stargard na dzień 23 stycznia 2020 r.
9 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 14 stycznia 2020 r. o obszdzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Stargard bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14
10 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 14 stycznia 2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stargard zarządzonych na dzień 16 lutego 2020 r.