Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stargard na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024 r.”

Załacznik do projektu uchwały „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stargard na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024 r.”

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/33/15 Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla terenu działki nr 53/1 obręb Klępino

 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witkowo Drugie

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Stargard oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stargard oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Stargard, odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Stargard

Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego

Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stargard

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018 – 2028.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 18-06-2018 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Misztela 18-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 16-07-2018 13:20